Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  959/V-Zbl

Obchodné meno: 
SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 
Sídlo: 
Močarianska 14
Michalovce 071 01
 
IČO: 
36 184 187
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
05.05.1998
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 14.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Stanovy 08122015.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Knežo 08122015.zep
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Notárska zápisnica N 769/2015 rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Notárska zápisnica N 773/2015 zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2015)
Návrh zmluvy o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Výročná správa, správa DR k ročnej účtovnej závierke, správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky, správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.12.2012)
Výročná správa, zápisnica z VZ, správa DR k ročnej účtovnej závierke, správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky, účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.02.2012)
Výročná správa, správa DR k ročnej účtovnej závierke, správa nezávislého audítora, účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2011)
Podpisový vzor člena spoločnosti
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Výročná správa, zápisnica z VZ, správa DR k ročnej účtovnej závierke, správa nezávislých audítorov, účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
ŽL č. OŽP-CM/2008/03703-2
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Notárska zápisnica N 133/2008 NZ 44760/200/ NCRIs 44358/2008 svedčenie o vykonaní pôsobnosti VZ
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Výročná správa, zápisnica z VZ, správa DR k ročnej účtovnej závierke, správa nezávislých audítorov o audite účtovnej závierky, účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 12.05.2009)
Výročná správa, zápisnica z VZ, Správa DR k ročnej účtovnej závierke, správa nezávislých audítorov, účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Výročná správa, účtovná závierka, správa nezávislých audítorov o audite účtovnej závierky, správa nezávislého audítora o overení výročnej správy, správa DR, zápisnica z VZ za rok 2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Výročná správa, správa nezávislých audítorov o audite účtovnej závierky, účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
Výročná správa, správa nezávislého audítora, účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 03.05.2005)
Účtovná závierka + výročná správa + správa nezávislých audítorov o audite účtovnej závierky + rozšírená informácia z overenia riadnej účtovnej závierky + zápisnica z VZ 2003
  (Dátum doručenia: 01.02.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Výročná správa, správa nezávislých audítorov z overenia riadnej účtovnej závierky, rozšírená informácia a overenia riadnej účtovnej závierky, účtovná závierka 2002 - fotokópia
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Stanovy a.s. zo dňa 4.8.2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2003)
Notárska zápisnica N 354/03, Nz 68267/03 osvedčenie o vykonaní a pôsobnosti VZ zo dňa 7.8.2003
  (Dátum doručenia: 13.08.2003)
Notárska zápisnica č. N 483/02, Nz 484/02 osvedčenie o priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Účtovná závierka a audítorská správa 2001
  (Dátum doručenia: 06.09.2002)
Podpisové vzory: Ing. Milan Lapišák - predseda predstavenstva, Ing. Marek Matias - člen predstavenstva, Ing. Peter Tocík - člen predstavenstva, Stanislav Skalický - predseda dozornej rady, Mgr. Monika Čobanová - člen dozornej rady, Ingrid Stuľaková - člen dozornej rady - 2x
  (Dátum doručenia: 04.02.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR