Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  10011/N-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo
 
Sídlo: 
Dlhá 4
Nitra 950 50
 
IČO: 
36 526 029
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
31.12.1997
 
Uložené listiny: 
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.11.2005)
Podpisový vzor doc. Ing. Jozef Trandžík PhD.
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Podpisový vzor Ladislava Jakubíka
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor Ing.Vojtecha Lendela
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing.Roland Baranovič
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor Doc.Ing.Jána Galla, CSc.
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor Doc.Ing.Ivana Vitázka CSc.
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor Ing.Jozefa Krištofíka
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisový vzor Ľudovíta Formela
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Podpisové vzory Márie Molnárovej a Ing.Jozefa Frantu
  (Dátum doručenia: 13.12.2006)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Podpisove vzory.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Príloha k účtovnej závierke, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, vyhodnotenie, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, správa audítora
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Výročná správa, správa audítora, účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Účtovná závierka za r. 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Výročná správa za r.2007,audítorská správa a účtovná závierka za r.2007, uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Výročná správa za r.2008, správa audítora, zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Výročná správa za r. 2009, účtovná závierka za r. 2009, správa audítora, uznesenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Účtovná závierka za r.2010, výročná správa, uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Výročná správa za r. 2011, správa audítora, uznesenie
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
Výročná správa za r.2012, správa audítora, uznesenie Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 08.06.2004)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
správa audítora o audite výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov OSBD
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 29.05.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ľubomíry Kullačovej
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Výpis z uznesení predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.06.2020)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)