Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2375/B-Zbl

Obchodné meno: 
FirstFarms Mast Stupava a.s.
 
Sídlo: 
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
 
IČO: 
36 529 401
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
05.10.1998
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list zo dňa 21.12.2002 - preukazujúci jednotlivé funkcie akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Podpisový vzor - Ľudovít Tóth zo dňa 30.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
podpisové vzroy Jozef Šály, Ing. Peter Vrabček, Jozef Turčina, Ing. Ján Cogan, Mgr. Soňa Mellová, Elena Paulíková
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor z 21.6.2005 - JUDr. Rastislav Čunderlík
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Stanovy z 9.3.2007
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Podpisový vzor - Jorgen Svendsen, Henrik Baekgaard Laursen
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2007,Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.10.2008)
notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 04.10.2011)
Rozhodnutie jedineho akcionara
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Podpisový vzor - Kim Stokholm
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
Stanovy z 20.3.2008
  (Dátum doručenia: 31.03.2008)
Stanovy z 29.1.2009
  (Dátum doručenia: 25.02.2009)
Podpisový vzor - Per Villumsen
  (Dátum doručenia: 17.03.2010)
Účtovná závierka, výročná správa a správa nezávislého audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
Výročná správa o hospodárení spoločnosti za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Správa nezávislého audítora zo dňa 20.03.2005
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
Súvaha za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
výkaz ziskov a strát za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
poznámky k účtovnej závierke za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
výročná správa, správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 06.08.2003)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
úplné znenie stanov z 29.11.2014
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná sprva za rok 2013
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Notarska zapisnica FF Mast Stupava
  (Dátum doručenia: 15.11.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
správa audítora, účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 15.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
účtovná závierka za rok 2016, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2018
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Spréva auditora , účtovná závierka k 31.12.2017
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.10.2019)
Notárska zápisnica N 89/2008, Nz 11922/2008, NCRls 11820/2008 z 20.3.2008
  (Dátum doručenia: 31.03.2008)
Rozhodnutie z 29.1.2009
  (Dátum doručenia: 25.02.2009)
Notárska zápisnica N 394/2006, Nz 26006/2006, NCR1s 25976/2006 z 29.6.2006
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo 16.6.2005 + Zoznam prítomných
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Notárska zápisnica N 124/2006, NZ 28296/2006, NCRls 28250/2006 z 18.7.2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 14.10.2009
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Notárska zápisnica N 798/2012, Nz 41323/2012, NCRIs 42136/2012
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 22.2.2010
  (Dátum doručenia: 17.03.2010)
Notárska zápisnica N 278/2010, Nz 38674/2010, NCRls 39270/2010 z 21.10.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 25.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.04.2007)
Notárska zápisnica N 50/2007, NZ 9185/2007, NCRls 9247/2007
  (Dátum doručenia: 14.03.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 10.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2009, Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení účtovnej závierky, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
Rozhodnutie spoločníka o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2007 z 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 30.10.2008)
Notárska zápisnica N 373/2010, Nz 48065/2010, NCRls 48738/2010 z 30.11.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 01.12.2010)
Notárska zápisnica N 88/2014, Nz 3304/2014, NCRls 3336/2014 z 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.11.2011)
notárska zápisnica N 166/03, Nz 20386/03 zo dňa 19.3.2003
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
rozhodnutie 24.9.2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
Notárska zápisnica N 122/2006, Nz 8087/2006, NCR1s 8046/2006 z 2.3.2006 + Stanovy z 2.3.2006
  (Dátum doručenia: 09.03.2006)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 26.5.2009
  (Dátum doručenia: 30.09.2009)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2003
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.09.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)