Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  21438/B-Zbl

Obchodné meno: 
DXC Technology Slovakia s. r. o.
 
Sídlo: 
Galvaniho 7
Bratislava 22 820 02
 
IČO: 
35 785 306
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
31.03.2000
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 205/02, Nz 197/02
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Peter Weber
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
Notárska zápisnica Nz 429/2002
  (Dátum doručenia: 06.11.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 5.11.2002
  (Dátum doručenia: 06.11.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Spoločenská zmluva z 30.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 579/2002, ktorej súčasťou je účtovná závierka za roky 1999, 2000, 2001 a 2002
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Podpisový vzor - Ing. Igor Zeman
  (Dátum doručenia: 25.02.2003)
Plná moc JUDr. Alojzovi Baránikovi
  (Dátum doručenia: 25.02.2003)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valné zhromaždenie zo dňa 17.3.2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Igor Zeman
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Výročná správa pre rok končiaci 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2004
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 25.10.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Zmluva o zlúčení obchodných spoločností Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., a Compaq Computer Slovakia, s.r.o. zo dňa 30.12.2002
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Zmluva o prevode aktív zo dňa 29.5.2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Znalecký posudok č. 14/2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
výročná správa 31.10.2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Výročná správa za rok končiaci 31.10.2010
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 25.06.2013)
Účtovná závierka k 31.10.2008, správa audítora, výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2011
  (Dátum doručenia: 15.03.2011)
podpisový vzor - Ing. Martin Kubala zo dňa 03.02.2011
  (Dátum doručenia: 15.03.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2013
  (Dátum doručenia: 25.04.2013)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.07.2014
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.02.2005
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 23.3.2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Účtovná závierka za rok končiaci 31.10.05 so správou audítora, Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 31.10.2009, správa audítora, rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.10.2010)
Výročná správa 2011, Účtovná závierka k 31.10.2011
  (Dátum doručenia: 24.08.2012)
Výročná správa 2013, Účtovná závierka od 11.2012 - 10.2013, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10
  (Dátum doručenia: 02.02.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
  (Dátum doručenia: 02.02.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
  (Dátum doručenia: 02.02.2015)
Znalecký posudok o stanovení hodnoty časti podniku Hewlett-Packard Slovakia.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2015)
Zmluva o nepeňažnom vklade časti podniku.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2015)
Zmluva o prevode obchodného podielu medzi spoločnosťami Hewlett-Packard Slovakia a Alpha Holding One BV.zep
  (Dátum doručenia: 20.08.2015)
Plnomocenstvo na podpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu za spoločnosť Alpha Holding One BV.zep
  (Dátum doručenia: 20.08.2015)
Znalecký posudok o určení hodnoty obchodného podielu_1. časť.zep
  (Dátum doručenia: 20.08.2015)
Znalecký posudok o určení hodnoty obchodného podielu_2. časť.zep
  (Dátum doručenia: 20.08.2015)
Výročná správa za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2015)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.02.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.02.2016)
2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.02.2016)
2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 10.02.2016)
2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.02.2016)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy zo dna 12.2.2016.zep
  (Dátum doručenia: 12.02.2016)
2013 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 18.11.2016
  (Dátum doručenia: 06.12.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 30.11.2016
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
Rozhodnutie jeldiného spoločníka z 14.11.2016
  (Dátum doručenia: 15.11.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.11.2016
  (Dátum doručenia: 23.11.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.11.2016
  (Dátum doručenia: 25.11.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 1.1.2017
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2016
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
zmluva o predaji časti podniku zo dňa 16.12.2012
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Výročná správa za obdobie 11/2015 - 10/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.02.2018)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.02.2018)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Výročná správa za obdobie 11/2016 - 10/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 1.7.2018.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2018)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2018)
Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 03/2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Výročná správa za obdobie 11/2017 - 03/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
rozhodnutie spolocnika - ES Hague II B.V..zep
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
rozhodnutie spolocnika - ES Hague B.V..zep
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2019)
Výročná správa za obdobie 04/2018 - 03/2019
  (Dátum doručenia: 27.08.2019)
Rozhodnutie spoločníka - ES Hague B.V. .zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2018)
Rozhodnutie spoločníka - ES Hague II B.V. .zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.09.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.09.2020)
Výročná správa za obdobie 04/2019 - 03/2020
  (Dátum doručenia: 30.09.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.09.2020)
Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Výročná správa za obdobie 04/2020 - 03/2021
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Notárska zápisnica N 738/2021
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Plnomocenstvo od spoločníka DXC Hague B.V. na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti DXC Technology Slovakia s. r. o..asice
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Plnomocenstvo od spoločníka DXC Hague II B.V. na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Listina.asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)