Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Košice
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  33531/V-Zbl

Obchodné meno: 
TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. v konkurze
 
Sídlo: 
Rastislavova 110
Košice 040 01
 
IČO: 
31 324 711
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.06.1992
 
Uložené listiny: 
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 06/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 06/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 04.03.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.08.2013)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 22.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 24.02.2011)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.02.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.01.2010)
Správa nezávislého audítora za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2007/39348-2/CR1,
  (Dátum doručenia: 17.09.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.5.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Zakladateľská listina zo dňa 29.5.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2007)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Štefan Chudoba
  (Dátum doručenia: 02.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.9.2006
  (Dátum doručenia: 02.10.2006)
Zakladateľská listina zo dňa 12.9.2006
  (Dátum doručenia: 02.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.4.2006
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Zakladateľská listina zo dňa 5.4.2006
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Jozef Rusinko,
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 07.04.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 25.10.2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
Podpisové vzory - Ing. Martin Sojka, Ing. Vincent Vattai
  (Dátum doručenia: 06.10.2005)
účtovná závierka 2004, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Podpisový vzor koanteľa -Prehlásenie: Dr. Martin Laa
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
Rozhodnutie jedineého spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.10.2004)
Správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.09.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.04.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Správa audítora 2002
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Podpisový vzor - Ing. Danica Rauová
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Podpisový vzor: Ing. Roman Bujna, Ing. Július Beňa
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Úplné znenie základateľské listina
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Správa audítora 2001o vykonaní auditu účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Formulár na zverejnenie údajov r. 2000 konsolidovanej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2000
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Výročná správa spoločnosti za rok 2000
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zmluva o výkone funkcie konateľov - Ing. Danica Rauová, Ing.
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zmluva o výkone funkcie konateľov Ing. Eduard Klöckler
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zmluva o výkone funkcie koanateľov Ing. Peter Kramár
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Zmluva o výkone funkcie koanteľov Mirjana Urosevic Markovic
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.08.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Podpisový vzor : Ing. Eduard Klöckler, Ing.
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Podpisový vzor: Ing. Danica Raunová
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Podpisový vzor : Ing. Peter Kramár,
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Notárska zápisnica N 597/2002, Nz 591/2002: Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Notárska zápisnica N 225/02, Nz 223/02: Zmena spoločnosti
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.06.2002)
Uznesenie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.04.2002)
Podpisový vzor - Mirjana Urosevic Markovic
  (Dátum doručenia: 08.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)