Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2431/B-Zbl

Obchodné meno: 
ANECT a.s.
 
Sídlo: 
Jarošova 1
Bratislava 831 03
 
IČO: 
35 787 546
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.05.2000
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2002.
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Listina prítomných akcionárov.
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Zakladateľská listina zo dňa 11.12.2002.
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Podpisové vzory - Ing. Jiří Štěpánek, Ing. Ladislav Novák.
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Správa audítora, výročná správa za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 28.08.2003)
Účtovná závierka za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 28.08.2003)
Notárska zápisnica N 153/2004, Nz 45856/2004zo dňa 27.5.2004
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora, 28.2.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa az rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Správa nezávislého audítora pre predstavenstvo a akcionárov spoločnosti o audite výročnej správy za rok 2005 zo dňa 28.06.2006
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Správa nezávislého audítora za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.4.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Stanovy z 9.4.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Správa dozornej rady z 8.4.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora, výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.05.2010)
Výročná správa za rok 2010 s účtovnou závierkou a správou audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Výročná správa za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Sprievodný list.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia I.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia II.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia III.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2014)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
zapisnica
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
listina pritomnych
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 2.5.2016
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
správa nezávislého auítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky.asice
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 23.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
vyhlasenie predstavenstva_schvalenie uctovnej zavierky_2019.asice
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)