Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  117/V-Zbl

Obchodné meno: 
LYNX s.r.o.
 
Sídlo: 
Jelačičova 8A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
 
IČO: 
00 692 069
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
16.01.1991
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 61/2006, Nz 14686/2006, NCRls 14669/2006
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Správa audítora + účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Notárska zápisnica č. N 354/2005, Nz 66729/2005, NCRls 66139/2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Živnostenský list č. OŽP-C/2005/05829-6/CR1
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Audítorská správa 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Notárska zápisnica č. N 56/2005, Nz 12015/2005, NCRls 11874/2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Autorizačné osvedčenie č. 1301*A*3-1
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/05829/2/HOD
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Audítorská správa 2003 - 2x
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Notárska zápisnica N 537/2003, Nz 115557/2003
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Znalecký posudok č. 03/2003 - súčasťou je súvaha a výkaz za roky 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, osvedčenie o zápise ochrannej známky,
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Notárska zápisnica N 201/02, Nz 200/02
  (Dátum doručenia: 20.08.2002)
Výročná správa 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Účtovná závierka 2001 a audít. správa - 2x
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Notárska zápisnica N 129/02, Nz 128/02
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Podpis. vzor - Ing. Z. Kollár
  (Dátum doručenia: 08.07.2002)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/02551-3/CR1
  (Dátum doručenia: 08.03.2007)
Licencia na prevádzkovanie tech. služby č. LIC-55-12/2006
  (Dátum doručenia: 08.03.2007)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie tech. služby č. LIC-55-10/2006
  (Dátum doručenia: 08.03.2007)
Notárska zápisnica č. N 264/2006, Nz 43461/2006, NCRls 43272/2006
  (Dátum doručenia: 08.03.2007)
Notárska zápisnica N 379/2003, Nz 80981/2003
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Audítorská správa + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 30.05.2007)
Rozhodnutie MH SR č. OP8/2007-1040
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
Notárska zápisnica č. N 158/2007, Nz 26816/2007, NCRls 26710/2007
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
Audítorská správa 2007
  (Dátum doručenia: 07.04.2008)
účtovná závierka 2008, zápis VZ
  (Dátum doručenia: 27.08.2009)
rozhodnutie č. Po15/2009-1050
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
notárska zápisnica N 187/2009, Nz 54131/2009, NCRls 54738/2009
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
ŽL č. OŽP-C/2009/06369-2 - 4
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Notárska zápisnica N 49/2009, Nz 16751/2009, NCRls 16990/2009
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 22.07.2011)
Notárska zápisnica č. N 10/2013, Nz 1580/2013, NCR1s 1601/2013 - Osvedčenie vyhlásenia o rozhodnutí jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Výročná správa 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Správa audítora 2012, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 24.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 27.08.2009)
Správa nez. audítora 2008
  (Dátum doručenia: 27.08.2009)
Prehlásenie jediného spoločníka - notárska zápisnica N 249/2008
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Doplnok č. 1 k znaleckému posudku
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Znalecký posudok č. 1/2008
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/13071-4
  (Dátum doručenia: 30.12.2010)
Notárska zápisnica N 179/2010, Nz 50158/2010, NCRls 50846/2010
  (Dátum doručenia: 30.12.2010)
Podpisový vzor - Ing. Ladislav Plánka
  (Dátum doručenia: 30.12.2010)
Podpisový vzor - Ing. Marek Grega
  (Dátum doručenia: 30.12.2010)
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2011/11837-2
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Notárska zápisnica č. N 200/2011, Nz 45936/2011, NCR1s 47049/2011
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2013/03040-2
  (Dátum doručenia: 05.02.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Rozhodnutie MHSR - Lynx.asics
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Notárska zápisnica - Osvedčenie MVZ.asics
  (Dátum doručenia: 11.12.2019)
Povolenie MHSR.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Notárska zápisnica - LYNX.asics
  (Dátum doručenia: 25.02.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Spoločenská zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2021)
Prevzatie záväzku_Plánka.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2021)
Prevzatie záväzku_Grega.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2021)
Spoločenská zmluva ÚZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2021)
Vyhlásenia konateľov o splatení.asice
  (Dátum doručenia: 27.12.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Zápisnica Vz + listina prítomných.asice
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Zápisnica Vz + listina prítomných.asice
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Spoločenská zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Spoločenská zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2022)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2022)
Listina prítomných na VZ.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)