Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1622/V-Zbl

Obchodné meno: 
wesper, a.s.
 
Sídlo: 
Garbiarska 16
Košice 040 01
 
IČO: 
44 653 174
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.03.2009
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
podpisovy vzor
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
Uznesenia mimo VZ
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Plná moc pre Ing. R. Jilly
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
úplné zenie SZ
  (Dátum doručenia: 24.03.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.04.2010)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2011/05737-2
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja č.: 6457/2011/OZ-ORU
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Správa audítora 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
Notárska zápisnica č. N 80/2014, Nz 2751/2014, NCRls 2777/2014 - osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 14.03.2014)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 10.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.01.2015)
Notárska zápisnica č. N 314/2014, Nz 47949/2014, NCRls 48804/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.01.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Viktor Foldes
  (Dátum doručenia: 29.01.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - MUDr. Radoslav Dobránsky
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Rozhodnutie akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
rozhodnutie akcionára zo dňa 18.8.2016.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
rozhodnutie akcionára zo dňa 26.10.2016.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
rozhodnutie valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 18.09.2018)
podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 18.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.3.2009
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Podpisový vzor - JUDr. Roman Gorej
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
ŽL č. OŽP-C/2009/08266-4až8
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja č. 3205/2009/OZ-ORU
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Plnomocenstvo pre: Ing. Roman Jilly
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.10.2010)
Podpisový vzor konateľa-MUDr. Peter Pažinka
  (Dátum doručenia: 20.10.2010)
Vyhlásenie konateľa o prijatí funkcie a podpisový vzor - Miroslava Husovská
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Marián Koreň
  (Dátum doručenia: 14.03.2014)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.03.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Marián Koreň
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Znalecký posudok č. 40/2013 - stanovenie všeobecnej hodnoty obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.12.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.11.2009)
Správa audítora 2012 (Účtovná závierka 2012)
  (Dátum doručenia: 10.06.2013)
Notárska zápisnica č. N 80/2014, Nz 2751/2014, NCRls 2777/2014 - Osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 04.04.2014)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 13.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Podpisový vzor Čuha.zep
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.07.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)