Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2526/B-Zbl

Obchodné meno: 
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii
 
Sídlo: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
 
IČO: 
35 793 945
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.08.2000
 
Deň výmazu: 
09.11.2010
 
Uložené listiny: 
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. Istro asset management - svetový akciový otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. Dlhopisový korunový otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. Otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.2008. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008 - dlhopisový korunový otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008, Svetový akciový otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008 - otvorený podielový fond peňežného trhu - IAM KONTO
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2008 - EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Notárska zápisnica N 9/2009, Nz 13700/2009, NCRls 13863/2009 k 29.4.2009
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2008 podľa medzinárodných štandardov a správa nezávislých audítorov
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Notárska zápisnica N 29/2008, Nz 48503/2008, NCRIs 48078/2008 z 11.11.2008 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.11.2008)
Správa o hospodárení k 30.júnu 2008
  (Dátum doručenia: 02.09.2008)
notárska zápisnica 13.8.2008
  (Dátum doručenia: 21.08.2008)
Odstúpenie z funkcie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti - Philip Reading zo dňa 19.05.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Notárska zápisnica N 8/2008 Nz 17846/2008 NCRIs 17687/2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. globálny technologický otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
ISTRO ASSET MANAGEMEN, správ. spol., a.s. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO - správa audítora a účtovná závierka za rok
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA, Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Notárska zápisnica N 44/2007, N 48086/2007, NCRls 47739/2007
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.6.2007
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Notárska zápisnica N 28/07, Nz 25166/07, NCRls 25022/07 zo dňa 20.6.2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Notárska zápisnica N 17/2007, Nz 16493/2007, NCRls 16448/2007
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Remšík
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Notárska zápisnica N 2/2007, Nz 4727/2007, NCRls 4713/2007 zo jdňa 30.1.2007
  (Dátum doručenia: 20.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2005 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Notárska zápisnica N 2/2007, Nz 4727/2007, NCRls 4713/2007
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Rozhodnutie NBS zo dňa 12.10.2006 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Notárska zápisnica N 37/2006, Nz 30002/2006, NCR1s 29938/2006 z 26.7.2006
  (Dátum doručenia: 08.09.2006)
ISTRO ASSET MANAGEMEN, správ. spol., a.s. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. globálny technologický otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový otvorený podielový fond - správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.05.2006)
Notárska zápisnica N 3/2006, Nz 4426/2006, NCRls 4447/2006
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 8.6.2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Notárska zápisnica N 34/05, Nz 31163/05, NCRls 30702/05 zo dňa 29.6.2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Podpisový vzor - Mag. Volker Pichler
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady - Ing. Stanislav Štít
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Štít
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Vzdanie sa funkcie - Robert Blaho
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Notárska zápisnica N 34/05, Nz 31163/05, NCRls 30702/05 zo dňa 29.6.2005
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 8.6.2005
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Notárska zápisnica N 234/2005, Nz 20624/2005, NCRIs 20339/2005 - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia z 27.4.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
Vyhlásenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady - Ursula Seifert z 31.1.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
notárska zápisnica N 16/05, Nz 10409/05, NCRIs 10303/05
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
Notárska zápisnica N 7/2005, Nz 4160/2005, NCRls 4109/2005
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
notárska zápisnica N 154/04, Nz 77008/04
  (Dátum doručenia: 03.11.2004)
podpisový vzor - Ing. František Kurucz
  (Dátum doručenia: 03.11.2004)
podpisový vzor - Ing. Peter Novotný
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka ISTRO ASSET MABAGEMENT, správ. spol. a.s. k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. globálny technologický o.p.f. k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. mezdinárodný vyvážený o.p.f. k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový o.p.f. k 31.12.2003,
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. o.p.f. peňažného trhu - IAM KONTO k 31.12.2003,
  (Dátum doručenia: 18.05.2004)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 30. 6. 2003
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Otvorený podielový fond peňažného trhu
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Dlhopisový korunový otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30. 6. 2003 - Globálny technologický otvorený podielový fond
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Notárska zápisnica N 116/2003, Nz 51797/2003
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Správa audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 06.05.2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 06.05.2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 06.05.2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 06.05.2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 06.05.2003)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výpis z OR Okresného súdu Bratislava I. vložka č. Sa 466/B z 21.10.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT-019/2002/KISS z 12.11.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 005/2000/SS zo dňa 19.7.2000
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 69/01, Nz 67/01 zo dňa 10.4.2001 - osvedčenie o priebehu riad. val.zhromaždenia + stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Rozhodnutie o zmene stanov zo dňa 6.6.2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica N 122/00, Nz 120/00
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica N 474/02, Nz 466/02
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Notárska zápisnica N 505/02, Nz 495/02
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Zápisnica č. 6 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 18.9.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Zápisnica č. 1 o zasadaní Predstavenstva IAM, správ. spol. , a.s. Bratislava zo dňa 30.8.2000
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podopisové vzory - Mag. Alfred Dämon, Dkfm. Ursula Seifert
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podpisový vzor zo dňa 23.12.2002 - Ing. Robert Blaho, Ing. Mário Adámek, Ing. Radúz Motáň
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podpisový vzor zo dňa 20.12.2002 - Ing. Miroslav Paulen, Ing. Stanislav Štít
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Podpisový vzor - Mag. Peter Hofbauer
  (Dátum doručenia: 21.08.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.7.2002
  (Dátum doručenia: 21.08.2002)
Listina prítomných na MVZ dňa 23.6.2002
  (Dátum doručenia: 21.08.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR