Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  29970/R-Zbl

Business name: 
Baucona, s.r.o.
 
Registered seat: 
Zemiansky Kvašov 82
Považská Bystrica 017 01
 
Identification number (IČO): 
47 599 162
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/24/2014
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/06/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/06/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/06/2014)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/06/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti eZmluva.sk 05, s.r.o. zo dňa 04.03.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/23/2015)
Podpisový vzor konateľa- p. Oto Tunega
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/23/2015)
Zakladateľská listina spoločnosti MainConstruct, s.r.o. v úplnom znení
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/23/2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/23/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2016)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/27/2017)
podpisový vzor konatela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/27/2017)
úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/27/2017)
zápisnica zo zasadnutia VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/04/2017)
Dodatok k zakladateľskej listine
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/04/2017)
zakladateľská listina - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/04/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/16/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2019)
Dodatok k zakladateľskej listine
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/05/2019)
Zakladateľská listina - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/05/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/05/2019)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2020)
ÚZ zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/28/2020)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/21/2021)
Date of updating data in databases:  10/15/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person