Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  4/B-Zbl

Obchodné meno: 
Podielnicke družstvo DUNAJ
 
Sídlo: 
Vývojová 852
Bratislava - Rusovce 851 10
 
IČO: 
00 190 667
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1976
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 04.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Podpisový vzor predseda predstavenstva - Ing. Tibor Szabo, zo dňa 2.7.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Podpisový vzor podpredseda predstavenstva - Ing. Peter Czirák, zo dňa 2.7.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Podpisový vzor člen predstavenstva - Ing. Ladislav Róka, zo dňa 29.6.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Podpisový vzor predseda kontrolnej komisie - JUDr. Matúš Méheš, zo dňa 22.6.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Podpisový vzor člen kontrolnej komisie - Ing. Ingrida Cziráková, zo dňa 2.7.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Podpisový vzor člen kontrolnej komisie - Terézia Szabová, zo dňa 2.7.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Zápisnica z CS PDD, zo dňa 17.6.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Prezencna listina CS PDD, zo dňa 17.6.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Zapisnica z predstavenstva PDD, zo dňa 17.6.2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Plnomocenstvo zo dňa 21.6.2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Notárska zápisnica N 1486/2015 zo dňa 11.6.2015 - zápisnica z členskej schôdze Podielnicke družstvo DUNAJ
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Notárska zápisnica N 1487/2015 zo dňa 11.6.2015 - zápisnica z členskej schôdze Družstvo PoľnoAgro
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Notárska zápisnica N 1490/2015 zo dňa 11.6.2015 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
zápisnica z členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
pozvánka
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
prehlásenie
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 04.10.2012)
Notárska zápisnica N 251/2011 zo dňa 24.10.2011 - osvedčenie o priebehu mimoriadnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.11.2011)
Súvaha a výkaz za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Súvaha a výkaz za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Súvaha a výkaz za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Súvaha a výkaz za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Úplné znenie Stanov zo dňa 17.6.2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Výročná správa za rok 2007, Zápisnica z členskej schôdze z 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
podpisový vzor - Ing. Peter Czirák
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
podpisový vzor - Ing. Ladislav Róka
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
podpisový vzor - Ing. Szabo Tibor
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
podpisový vzor - Ing.Viera Trnkóciová
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
podpisový vzor - Ing. Vendelín Adamča
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
podpisový vzor - JUDr. Matúš Meheš
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
zápisnica z čl. schôdze družstva zo dňa 21.11.2007
  (Dátum doručenia: 22.11.2007)
podpisový vzor- Ľudovít Varga zo dňa 28.06.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
podpisový vzor- Ing. Vlasta Nagyová zo dňa 29.06.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
podpisový vzor - Ing. Peter Matus zo dňa 28.06.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
podpisový vzor - Mária Kausichová zo dňa 29.06.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
podpisový vzor - Ing. Zdenko Nagy zo dňa 29.06.2007
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 21.4.06
  (Dátum doručenia: 08.09.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/22103-2/CR1
  (Dátum doručenia: 08.09.2006)
Správa audítora, Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Notárska zápisnica N 101/06, Nz 15301/06, NCRls 15187/06, stanovy
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Správa kontrolnej a revíznej komisie k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Zápisnica volebnej komisie zo dňa 9.4.1999
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Zápisnica č.3/2001 zo dňa 13.12.2001, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 9.4.1999
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Notárska zápisnica N 658/02, zo dňa 18.10.2002 - osvedčenie o priebehu členskej schôdze, Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)