Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2644/B-Zbl

Obchodné meno: 
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
 
Sídlo: 
Budatínska 36
Bratislava 851 05
 
IČO: 
35 804 661
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.01.2001
 
Deň výmazu: 
08.12.2017
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica N 19/03 Nz 8367/2003 zo dňa 5.2.2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
podpisový vzor zo dňa 3.3.2003 Ing. Juraj Koterec
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
vyhlásenie predstavenstva o rozsahu splatenia peňažných vkladov zo dňa 16.4.2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
správa audítora o účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 08.09.2003)
Osvedčený odpis notárskej zápisnice N 74/2004, Nz 34363/2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Listina prítomných akcionárov zo zasadnutia mimoriad. VZ z 22.4.2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Výročná správa spoločnosti za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora akcionárom spoločnosti o audite účtovnej závierky spoločnsoti za rok 2004 zo dňa 06.05.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Podpisový vzor - Marko Pařík
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Notárska zápisnica N 192/2006, Nz 37827/2006, NCRIs 37669/2006
  (Dátum doručenia: 10.10.2006)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.12.2006)
Podpisový vzor - JUDr. Roman Husár
  (Dátum doručenia: 12.09.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 13.7.2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2007)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa, správa audítora,
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora 11.04.2008, správa o overení súladu 14.04.2008
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
výročná správa 2009, správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Znalecký posudok č. 2/2013
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 18.1.2013
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Zmluva z 30.8.2013
  (Dátum doručenia: 06.09.2013)
splnomocnenie z 4.3.2008
  (Dátum doručenia: 06.09.2013)
Znalecký posudok č. 77/2013
  (Dátum doručenia: 06.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
správa nezavísleho audítora z 15.3.2012
  (Dátum doručenia: 10.09.2013)
návrh zmluvy o zlúčení -Prvá bratislavsaská pekáreň a.s. a Majetky sro.
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 24.3.2014
  (Dátum doručenia: 01.04.2014)
Notárska zápisnica N 468/2014, Nz 10384/2014, NCRls 10580/2014 z 18.3.2014
  (Dátum doručenia: 01.04.2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady z 28.11.2013
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
Notárska zápisnica N 257/2014, Nz 4818/2014, NCRls 4881/2014 z 10.2.2014
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
Podpisové vzory - Ing. Jaroslav Kurčík, Ing. Vladislav Baričák, Ing. David Huzlík, Ing. Martin Ťapay, Peter Živický
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
Notárska zápisnica N 635/2014, Nz 14844/2014, NCRls 15117/2014 z 16.4.2014
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Notárska zápisnica N 634/2014, Nz 14821/2014, NCRls 15095/2014 z 16.4.2014
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Notárska zápisnica N 633/2014, Nz 14823/2014, NCRls 15106/2014 z 16.4.2014
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Notárska zápisnica N 2283/2013, Nz 31814/2013, NCRls 32418/2013
  (Dátum doručenia: 25.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 17.9.2013
  (Dátum doručenia: 25.09.2013)
Rozhodnutie predstavenstva z 17.9.2013
  (Dátum doručenia: 25.09.2013)
Podpisové vzory - Miroslav Chrenka, Ing. Vladislav Baričák
  (Dátum doručenia: 25.09.2013)
Podpisové vzory - JUDr. Jana Zemanová, Marko Pařík
  (Dátum doručenia: 20.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora 2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 25.1.2016
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 17.10.2017)
notárska zápisnica N 1956/2017, Nz 49044/2017 zo dňa 30.11.2017
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
notárska zápisnica N 1954/2017, Nz 49039/2017 zo dňa 30.11.2017
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
notárska zápisnica N 1955/2017, Nz 49048/2017 zo dňa 30.11.2017
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
notárska zápisnica N 1823/2017, Nz 42499/2017 zo dňa 09.11.2017
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
notárska zápisnica N 1824/2017, Nz 42509/2017 zo dňa 09.11.2017
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Úplné znenie stanov z 30.4.2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.1.2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)