Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  374/P-Zbl

Obchodné meno: 
Bytové družstvo Kežmarok
 
Sídlo: 
Hradné námestie 29
Kežmarok 060 01
 
IČO: 
36 168 807
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
20.12.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2024)
prezenčná listina BDK 2023
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
pozvánka + podklady BDK 2023
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
uznesenie BDK 2015
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
uznesenie BDK 2019
  (Dátum doručenia: 25.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
zápisnica schôdza Predsedníctva BD Kežmarok
  (Dátum doručenia: 06.07.2023)
zápisnica Zhromaždenie delegátov BD Kežmarok
  (Dátum doručenia: 06.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2018)
čestné vyhlásenie Stránsky.zep
  (Dátum doručenia: 27.11.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 27.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 13.08.2015)
zápisnica P-BDK.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
uznesenie .zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
uznesenie.zep
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
podpisový vzor .zep
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 4.jpg
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 5.jpg
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 6.jpg
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
účt. záv. 2012+audit
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
účt. záv. 2011+účt. záv. 2011+audit
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
účt. záv. 2010 + audit.
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
účt. záv. 2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2010)
uznesenie
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
účt. záv. 2008 + audit.
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
účt. záv. 2007 + audit.
  (Dátum doručenia: 04.08.2008)
účt. záv. 2006
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
podpisové vzory - S. Škára, S. Uhrín, E. Jandová
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.12.2006)
účt. záv. 2005, audit.
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
účt. záv. 2004
  (Dátum doručenia: 24.05.2005)
účt. závierka 2003 + audit. sprráva
  (Dátum doručenia: 03.08.2004)
zápisnica zo schôdze P-BD
  (Dátum doručenia: 13.01.2004)
zápisnica zo zasadania zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
podpisové vzory - P.Pitoňák , S.Škára
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
podpisový vzor - M.Stránsky
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
podpisové vzory predst. - J.Pjatak, Š.Kišš, B.Jakubíková, M.Nevlazla, E.Šoltes
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
podpisové vzory členov KK
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR