Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  30764/R-Zbl

Obchodné meno: 
MSM Martin, s.r.o.
 
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
36 422 991
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
10.09.2004
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie MH SR,
  (Dátum doručenia: 13.04.2005)
Úplné znenie SZ z 12/9/07
  (Dátum doručenia: 18.09.2007)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15-.01.2008
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
účtovná závierka 2008+poznámky+výročná správa 2008+SNA
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Účtovná závierka 2010 + poznámky + výročná správa + audítorská správa
  (Dátum doručenia: 03.10.2011)
Úplné znenie SZ z 23/11/11
  (Dátum doručenia: 26.01.2012)
VS 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
rozhodnutie Obvodného úradu Žilina zo dňa 27/2/2013
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Výročná správa 2012 + Správa o overení súladu + Účtovná závierka 2012 + Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.03.2015)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Úplné znenie spoloč. zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Rozhodnutie jedného spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Podpisový vzor - Miloslav Bobek
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Podpisový vzor - Ing. Lukáš Lauš
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Helbichová
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Janeček
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Hojč
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.12.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.04.2018)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Baláž, PhD.
  (Dátum doručenia: 05.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.tiff
  (Dátum doručenia: 03.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Rozhodnutie jediného spoločník
  (Dátum doručenia: 24.01.2019)
Rozhodnutie Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po02_2019-1050
  (Dátum doručenia: 24.01.2019)
ÚZ spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.01.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
podpisový vzor V. Janík
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 21.07.2005)
Účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 13.06.2008)
Úplné znenie SZ z 22/3/07
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22/4/09
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Rozhodnutie MHSR č.k. Po 13/2009-1050
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
zápisnica z MVZ zo dňa 10/4/2012
  (Dátum doručenia: 19.04.2012)
podpisový vzor M. Goga
  (Dátum doručenia: 19.04.2012)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 12/4/2012
  (Dátum doručenia: 19.04.2012)
výročná správa 2011, účtovna závierka 2011
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Úplné znenie SZ z 14/8/12
  (Dátum doručenia: 20.08.2012)
spoločenská zmluva zo dňa 14/1/2013
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
zápisnica z MVZ zo dňa 14/1/2013
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
dodatok č. 1 zo dňa 25/3/2013
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
výpis zo živnostenského registra zo dňa 23/1/2013
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 16/9/2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 2/9/2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
dodatok č. 2 zo dňa 7/11/2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
výpis zo živnostenského registra zo dňa 18/9/2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
dodatok č. 3 zo dňa 10/12/2013
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Zápisnica z MVZ z 16/5/14
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Rozhodnutie MH SR z 14/5/14
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Úplné znenie SZ z 19/5/14
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Zápisnica z MVZ z 12/4/12 a 5/6/14
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Úplné znenie SZ z 5/6/14
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Živnostenské oprávnenie z 18/4/12, 2/5/12, Výpis z ŽR z 24/6/14
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
živnostenské oprávnenie zo dňa 2/12/2013
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Živnostenské oprávnenie z 25/11/11
  (Dátum doručenia: 26.01.2012)
Spoločenská zmluva, živnostenský list, podpisový vzor, prehlásenie správcu vkladu,
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
úplné znenie spoločenskej listiny zo dňa 10/4/2012
  (Dátum doručenia: 19.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.10.2019)
ÚZ spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.10.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.12.2019)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.12.2019)
Zmluva o prevode časti podniku - MSM Banská Bystrica, a.s.
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Zmluva o prevode časti podniku - MSM Nováky, a.s.
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka 2.
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka 2.
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)