Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Žilina
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  62665/L-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Leglongese consensus, s.r.o.
 
Registered seat: 
Sedmokráskova 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
 
Identification number (IČO): 
47 877 499
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
08/13/2014
 
Collection of documents: 
Lanceros - pv.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2023)
Zápisnica
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/15/2023)
pri´loha 1.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/10/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/01/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/01/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2022)
OR_Zapisnica VZ.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/20/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2021)
rozhodnutia jediného spoločníka.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/26/2021)
úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/26/2021)
podpisový vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/26/2021)
Dodatok k Zakladateľskej listine.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/08/2020)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny .asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/08/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/08/2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/08/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/03/2020)
Dodatok k Zakladateľskej listine.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/03/2020)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny .asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/01/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/01/2019)
6 Správa nezávislého audítora.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/07/2018)
1 Rozhodnutie jediného spoločníka Lanceros s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/07/2018)
3 Osvedčenie o oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/17/2018)
1 Rozhodnutie jediného spoločníka Lanceros s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/17/2018)
1 Rozhodnutie jediného spoločníka LANCEROS.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/25/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2018)
Ustanovenie konateľa do funkcie.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/22/2017)
Rozhodnutie spoločníka.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/22/2017)
Účtovná závierka za obdobie 01.08.2014 - 31.12.2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/07/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/07/2014)
Date of updating data in databases:  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person