Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10631/T-Zbl

Obchodné meno: 
ZFP akadémia, a.s.
 
Sídlo: 
Námestie mieru 4
Holíč 908 51
 
IČO: 
36 847 372
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.10.2007
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 106/2023, NZ 17632/2023, NCRls 18157/2023
  (Dátum doručenia: 04.10.2023)
Osvedčenia o zápise podriadeného finančného agenta do registra NBS
  (Dátum doručenia: 04.10.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Oznámenie o vrátení povolenia na vykonávanie činnosti Samostatného finančného agenta
  (Dátum doručenia: 14.07.2023)
Notárska zápisnica N 106/2023, NZ 17632/2023, NCRls 18157/2023 - Rozhodnutie jediného akcionára a Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.07.2023)
Notárska zápisnica N 106/2023, NZ 17632/2023, NCRls 18157/2023 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ľudevít Poliak
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 30.3.2021
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Notárska zápisnica N 40/2021, NZ 7794/20201, NCRls 7973/2021
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Úplné znenie stanov z 30.03.2021
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ľudevít Poliak
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 30.03.2021
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Notárska zápisnica N 40/2021, NZ 7794/2021, NCRls 7973/2021 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady z 23.9.2020
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jakub Indra
  (Dátum doručenia: 09.10.2020)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Návrh predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválenie správy o hospodárení za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady spoločnosti
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.6.2020
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Michal Krkoška
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jarmila Poliaková
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Juraj Koreň
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena prestavenstva Zuzana Pavlačková
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Vladimír Poliak
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Michal Poliak
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Magdalena Opustilová
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Zuzana Pavlačková
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.09.2019
  (Dátum doručenia: 08.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Notárska zápisnica N 115/2019, NZ 15034/2019, NCRls 15404/2019
  (Dátum doručenia: 19.05.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Jarmila Poliaková
  (Dátum doručenia: 31.07.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Zdeněk Nezval, MBA
  (Dátum doručenia: 31.07.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Bc. Zdeněk Koplík
  (Dátum doručenia: 31.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 07.06.2018
  (Dátum doručenia: 13.06.2018)
Zápisnica z VZ z 07.06.2018
  (Dátum doručenia: 13.06.2018)
Listina prítomných z VZ z 07.06.2018
  (Dátum doručenia: 13.06.2018)
Výpis zo zoznamu akcionárov
  (Dátum doručenia: 13.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady 24.06.2016
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Miroslava Sojková
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Magdalena Opluštilová
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Zápisnica z MVZ z 09.03.2016
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Listina prítomných na MVZ 09.03.2016
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Zápisnica z MVZ z 09.03.2016
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Listina prítomých akcionárov na MVZ 09.03.2016
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výpis z registra CDCP
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Česné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Rozhodnutie NBS
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Osvedčenie o zápise do registra v podregistri poskytovania úverov
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Osvedčenie o zápise do registra v podregistri prijímania vkladov
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 04.02.2016)
Osvedčenie o zápise do registra v podregistri prijímania vkladov
  (Dátum doručenia: 04.02.2016)
Rozhodnutie NBS
  (Dátum doručenia: 04.02.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Bc. Zdeněk Koplík
  (Dátum doručenia: 25.01.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Anna Slámová
  (Dátum doručenia: 25.01.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jana Juřenová
  (Dátum doručenia: 25.01.2016)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Jarmila Poliaková
  (Dátum doručenia: 25.01.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Martin Micka
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 14.12.2015
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2015
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Zápisnica o priebehu zasadnutia predstavenstva z 30.06.2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Vzdanie sa funkcie člena a podpredsedu predstavenstva PhDr. Jozef Szilágyi
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Zápisnica z VZ z 04.06.2015
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
zfpa uplne znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
zfpa notaska zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
ZFPA zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
ZFPA povolenie NBS .zep
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
ZFPA zapisn dozorna rada.zep
  (Dátum doručenia: 30.01.2014)
ZFPA podpis vzod.zep
  (Dátum doručenia: 30.01.2014)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady_ZFP akadémia, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 24.01.2014)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady_ZFP akadémia a.s..zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva- Očenášek.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva_Kos.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
ZFPA NZ zapis VZ.zep
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
ZFPA osvedc. o zivn
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
ZFPA SK zapisnica z DR
  (Dátum doručenia: 08.02.2013)
ZFPA SK podpis vzor Z.Koplik
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
ZFPA SK podpis vzor A.Slamova
  (Dátum doručenia: 08.01.2013)
zfpask podpisovy vzor
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
zfpask zapisnica dozorna rada
  (Dátum doručenia: 02.11.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.10.2012)
Notárska zápisnica N 1283/2012; Nz 35507/2012; NCRIs 36250/2012
  (Dátum doručenia: 08.10.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2011
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 21.06.2012)
ZFPA SK zapisnica z DR
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
ZFPA SK zápisnica MVZ
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
ZFPA SK listina prítomnych
  (Dátum doručenia: 11.06.2012)
Zápisnica o priebehu zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.03.2012)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Jana Juřenová
  (Dátum doručenia: 01.03.2012)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Bc. Petr Joukl
  (Dátum doručenia: 01.03.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ladislav Babík, MBA
  (Dátum doručenia: 01.03.2012)
Zápisnica z DR 05.10.2011
  (Dátum doručenia: 01.12.2011)
Zápisnica z DR 04.08.2011
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 09.12.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 09.12.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.12.2010)
Zápisnica o priebehu zasadnutia DR 04.11.2010
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Mgr. Monika Grellová
  (Dátum doručenia: 18.11.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Martina Vajayová
  (Dátum doručenia: 18.11.2010)
Zápisnica o priebehu zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Zápisnica z VZ 03.06.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Notárska zápisnica N 218/10, Nz 26274/10, NCRls 26709/10
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Rozhonutie NB číslo: OPK-4626/1/2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Zápisnica o priebehu zasadnutia DR 25.09.2008
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Zápisnica o priebehu zasadnutia DR 30.10.2008
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
Zápisnica z dozornej rady 30.7.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-7604/2008 z 3.7.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Rozhodnutie NBS OPK-2988/2007-PLP
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jaroslav Palenčár
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - PhDr. Jozef Szilágyi
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - PaedDr. Mária Mizeráková
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Mgr. Dita Schneiderová
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Vladimír Poliak
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Notárska zápisnica N 679/07, Nz 36500/07, NCRls 36263/07
  (Dátum doručenia: 01.10.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)