Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  23636/B-Zbl

Obchodné meno: 
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
 
Sídlo: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
 
IČO: 
35 807 598
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.03.2001
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2019, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2016
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 10.11.2016
  (Dátum doručenia: 21.11.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 29.3.2016
  (Dátum doručenia: 21.11.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.10.2016
  (Dátum doručenia: 21.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 29.3.2016, pozvánka, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 29.3.2016
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 7.4.2016
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Rozhodnutie NBS zo dňa 11.9.2015 ODB-6162/2015-6
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2015, PL
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.9.2015
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.08.2015
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 13.08.2015, prezenčná listina, pozvánka
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.5.2015
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Spoločenská zmluva z 4.5.2015
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 25.9.2014
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Podpisový vzor - Jaroslav Fuchs
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.9.2014, prezenčná listina, pozvánky
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.7.2013
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.09.2013)
účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia, vyhlásenie, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.01.2011)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
Notárska zápisnica N16/2009 Nz 4134/2009 NCRls 4122/2009 zo dňa 11.02.2009
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 11.02.2009
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.02.2009
  (Dátum doručenia: 12.02.2009)
odvolanie 13.6.2008 - 2x
  (Dátum doručenia: 01.07.2008)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.01.2008
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 13.11.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 04.10.2007
  (Dátum doručenia: 12.11.2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.10.2007, Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 12.11.2007)
výročná správa za rok 2006,účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Správa nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnosti o audite účtovnej závierky spoločnosti za rok 2005 zo dňa 06.04.2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Rozhodnutie spoločníkov mimo VZ o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 2.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Dodatok k Spoločenskej zmluve zo dňa 23.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Oznámenie o hlasovaní a schválení rozhodnutia spoločníkov mimo VZ o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 10.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Vyjadrenie k návrhu uznesenia zo dňa 10.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Živnostenský list zo dňa 14.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Vyjadrenie k návrhu uznesenia zo dňa 10.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.05.2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 02.05.2005
  (Dátum doručenia: 04.05.2005)
Správa audítora z 27.4.2004
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Správa audítora ku konsolidovaje účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2003)
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2003)
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Podpisové vzory - Jaroslav Fuchs, Ľubomír Balog
  (Dátum doručenia: 03.04.2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.04.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 25.3.2002
  (Dátum doručenia: 03.04.2002)
Dodatok č. 3 k SZ
  (Dátum doručenia: 03.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)