Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2706/B-Zbl

Obchodné meno: 
ČOVSPOL, a.s.
 
Sídlo: 
Magnetová 12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
 
IČO: 
35 811 188
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.05.2001
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Úplne znenie Stanov.zep
  (Dátum doručenia: 21.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.01.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2019
  (Dátum doručenia: 10.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Notárska zápisnica N 204/2017 zo dňa 2.3.2017 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 2.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 2.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Podpisový vzor - Ing. Robert Tencer, predseda dozornej rady, zo dňa 2.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Podpisový vzor - JUDr. Ing. Lukáš Sopko,člen dozornej rady - zo dňa 2.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Podpisový vzor - JUDr. Eva Lantayová, člen dozornej rady, zo dňa 2.3.2017
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Notárska zápisnica N 383/2014 zo dňa 24.4.2014
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 09.12.2011)
Výročná správa k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2011
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 08.09.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, Rozhodnutie jediného akcionára, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
podpisové vzory: Ing. Radoslav Svrček a Jerome Lemaire
  (Dátum doručenia: 31.03.2011)
Notárska zápisnica N 193/2011 Nz 10343/2011 NCRls 10632/2011 zo dňa 23.03.2011
  (Dátum doručenia: 24.03.2011)
Zápisnica zo dňa 23.03.2011
  (Dátum doručenia: 24.03.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Rozhodnutie zo dňa 23.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Podpisový vzor - Maxime Claudot zo dňa 23.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Podpisový vzor - Christophe Ploux zo dňa 04.06.2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Rozhodnutie zo dňa 31.05.2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2009
  (Dátum doručenia: 20.10.2009)
Výročná správa za rok 2008, Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Stanovy a.s. zo dňa 12.02.2009
  (Dátum doručenia: 13.02.2009)
Notárska zápisnica N 132/2009 Nz 4317/2009 ncrLS 4305/2009 ZO DňA 12.02.2009
  (Dátum doručenia: 13.02.2009)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 23.05.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia, audítorska správa, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
Podpisový vzor - Ing. Martin Čársky
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Makovický
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Rutzký
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Marián Lesanský
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Notárska zápisnica N 73/2005, Nz 66818/2005, NCR1s 65992/2005
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov a. s. o overení ročenj účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 26.04.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 14.09.2004)
Audítorská správa k ročnej účtovnej szávierke za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Čársky
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Notárska zápisnica N 308/2003, Nz 80298/2003
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Notárska zápisnica N 138/2003, Nz 33348/2003
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Listina prítomných akcionárov na VZ dňa 5.5.2003
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
Audítorská správa k ročnej účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Notárska zápisnica N 248/02, Nz 245/02
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Podpisové vzory - Valter Kadlečík, Ing. František Lahoda, JUDr. Radovan Jurika, Ing. Dušan Makovický, Ing. Vladimír Svrbický, Ing. Radovan Lahoda, Ing. Martin Čársky
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Účtovná závierka k 8.5.2001
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  02.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR