Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2717/B-Zbl

Obchodné meno: 
OMNIA 2000 a.s.
 
Sídlo: 
Tomášikova 30
Bratislava-Ružinov 821 01
 
IČO: 
36 389 757
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
14.01.2000
 
Uložené listiny: 
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Cash Flow Statements k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Správa audítora za rok 2001 - apríl 2002
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Správa audítora za rok 2001 - máj 2002
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Výročná správa - 2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 407/01, Nz 407/01.
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Notárska zápisnica č. N 265/2002, NZ 257/2002.
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Listina prítomných akcionárov zo dňa 14.06.2002
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Stanovy v úplnom znení k 14.06.2002
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Podpisový vzor - Mgr. Martin Laca, Ing. Ivan Sýkora, Ing. Viliam Krajčovič.
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2001.
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Súvaha v plnom rozsahu za rok 2001.
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Výročná správa za rok 2001.
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Stanovy v úplnom znení k 28.1.2003.
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Notárska zápisnica č. N 42/03, Nz 6090/03.
  (Dátum doručenia: 21.02.2003)
Výročná správa za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát zo dňa 03.07.2003.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Prehľad peňažných tokov k 31.12.2002.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Zmluva o prevode cenných papierov
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22-12-2003
  (Dátum doručenia: 12.02.2004)
Zápisnica v dozornej rady zo dňa 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 12.02.2004)
Zápisnia z rokovania predstavenstva zo dňa 15.12.2003
  (Dátum doručenia: 12.02.2004)
Podpisový vzor - Ing. František Palič
  (Dátum doručenia: 12.02.2004)
Konsolidačná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 26.10.2005)
Notárska zápisnica N 757/05, Nz 865/06, NCRLs 905/06
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Zmluva o zlúčení (návrh) zo dňa 2.10.2007
  (Dátum doručenia: 05.10.2007)
Znalecký posudok č. 98/2003
  (Dátum doručenia: 21.11.2003)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 17.09.2003)
vyhlásenie 30.6.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Výročná správa za rok 2008, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
výročná správa 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 30.07.2012)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.07.2013)
Aktuálne Stanovy spoločnosti OMNIA 2000 a.s..zep
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica str. 1
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica str. 2
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica str. 3
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica str. 4
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica str. 5
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Notárska zápisnica str. 6
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Živnostenské oprávnenie str. 1
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Živnostenské oprávnenie str. 2
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 07.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Stanovy zo dňa 8.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Notárska zápisnica N 732/04, Nz 88098/04 zo dňa 8.12.2004
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Živnostenský list z 20.3.2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Stanovy a.s. z 17.3.2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Notárska zápisnica N 35/2009, NZ 8280/2009, NCRls 8352/2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Notárska zápisnica N 178/2008, NZ 47245/2008, NCRls 46816/2008
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Stanovy a.s. z 31.10.2008
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Notárska zápisnica N 7/2009, NZ 1328/2009, NCRls1312/2009
  (Dátum doručenia: 10.02.2009)
Stanovy a.s. z 20.01.2009
  (Dátum doručenia: 10.02.2009)
Živnostenský list z 2.2.2009
  (Dátum doručenia: 10.02.2009)
Notárska zápisnica N 231/2007, NZ 53085/2007, NCRls 52636/2007, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
Notárska zápisnica N 228/2007, NZ 53173/2007, NCRls 52711/2007, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
Notárska zápisnica N 232/2007, NZ 53098/2007, NCRls 52645/2007, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
Notárska zápisnica N 32/21010, NZ 10071/2010, NCRls 10249/2010, opravná doložka
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
Stanovy a.s. z 14.4.2010
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
Živnostenské listy z 19.5.2010 - 2x
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
Vyhlásenie Pažitka
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Vyhlásenie Majer
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Uplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Notárska zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Úplné znenie Stanov OMNIA 2000 a.s..zep
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Notárska zápisnica str. 1
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Notárska zápisnica str. 2
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Notárska zápisnica str. 3
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Notárska zápisnica str. 4
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Notárska zápisnica str. 5
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Notárska zápisnica str. 6
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Živnostenské oprávnenie str. 1
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Živnostenské oprávnenie str. 2
  (Dátum doručenia: 15.01.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
ZP 80_2017_100 % obchodný podiel OMNIA-APART s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
Plna moc pre OR_OMNIA 2000-LPS.zep
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.05.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Zmluva o prevode obchodného podielu z 5.9.2017
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)