Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2749/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 825 11
 
IČO: 
35 815 256
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.07.2001
 
Uložené listiny: 
Príloha 1_Stanovy SPP_úplné znenie 28_11_2023.asice
  (Dátum doručenia: 04.12.2023)
Príloha 2_Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 04.12.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.07.2023)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 30.06.2023)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Zoznam pohľadávok
  (Dátum doručenia: 17.05.2022)
Príloha 2 Zoznam majetku.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2022)
Priloha 3_Plnomocenstvo pre SPP.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2022)
Príloha 4_Plnomocenstvo pre Richard Mikula.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2022)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 26.07.2021)
Stanovy a.s. z 19.03.2021
  (Dátum doručenia: 26.07.2021)
Štatút predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 26.07.2021)
Plnomocenstvo zo dňa 20.6.2018
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Stanovy SPP zo dňa 19.3.2021
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Notárska zápisnica, N 1377/2019, Nz 11993/2019
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Stanovy akciovej spoločnosti, 22.7.2020
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2020
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady zo dňa 17.6.2020
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Notárska zápisnica N 4313/2019 zo dňa 18.12.2019 - osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.01.2020)
Rozhodnutie povolenia č. 2019E 0700, zo dňa 5.12.2019
  (Dátum doručenia: 14.01.2020)
Stanovy zo dňa 18.12.2019
  (Dátum doručenia: 14.01.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Notárska zápisnica N 1377/2019, Nz 1193/2019
  (Dátum doručenia: 06.05.2019)
plná moc
  (Dátum doručenia: 06.05.2019)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.05.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.6.2018
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 26.4.2017
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
plná moc
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Notárska zápisnica N 1050/2017, Nz 13765/2017 zo dňa 25.4.2017
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2016
  (Dátum doručenia: 03.01.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 7.11.2016
  (Dátum doručenia: 10.11.2016)
Notárska zápisnica N 2208/2016 zo dňa 9.9.2016
  (Dátum doručenia: 19.09.2016)
Stanovy zo dňa 9.9.2016
  (Dátum doručenia: 19.09.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Stanovy akcionej spoločnosti zo dňa 10.12.2015
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2015)
Úplné znenie stanov z 17.6.2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Notárska zápisnica N 1206/2015, Nz 13857/2015, NCRls 14185/2015 z 23.4.2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady z 15. a 16.6.2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 309/2014/R-PT
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Vzdanie sa funkcie - MUDr. Martin Kováč - vyjadrenie z 18.2.2015
  (Dátum doručenia: 20.02.2015)
Vzdanie sa funkcie - MUDr. Martin Kováč
  (Dátum doručenia: 20.02.2015)
Notárska zápisnica N 3407/2014 zo dňa 28.10.2014
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Stanovy zo dňa 28.10.2014
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Podpisový vzor - Ing. Štefan Šabík
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Podpisový vzor - Pierre Poncik,M.Sc
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Podpisový vzor - Mgr. Ivana Zelizňáková
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Podpisový vzor - Ing. Petr Ivánek
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Notárska zápisnica zo dňa N 813/2014 Nz 23434/2014 NCRls 23863/2014 zo dňa 19.06.2014
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Notárska zápisnica zo dňa 06.06.2014
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
STANOVY akciovej spoločnosti zo dňa 25.05.2014
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
zmluva o predaji akcií zo dňa 03.06.2014
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
zmluva o predaji akcií zo dňa 03.06.2014
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
znalecký posudok č. 7/2014 zo dňa 20.05.2014
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
znalecký posudok č. 10/2014 zo dňa 22.05.2014
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.11.2013
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Stanovy z 4.11.2013
  (Dátum doručenia: 14.11.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 14.11.2013)
zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.09.2013
  (Dátum doručenia: 20.09.2013)
individuálna a konsolidovaná účtovná závierka 2012, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
notárska zápisnica N 116/2013, Nz 5005/2013 zo dňa 14.02.2013
  (Dátum doručenia: 20.02.2013)
notárska zápisnica N 53/2013n Nz 2320/2013 zo dňa 23.01.2013
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
podpisové vzory- Mgr. Pavel Horský, Ing. Jan Špringl, JUDr. Daniel Křetínský zo dňa 24.01.2013
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
stanovy zo dňa 23.01.2013
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
Notárska zápisnica N 220/2012, Nz 14210/2012, NCRls 14569/2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Notárska zápisnica N 318/2012, Nz 19215/2012, NCRls 19664/2012
  (Dátum doručenia: 01.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Účtovná konsolidovaná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Notárska zápisnica N 689/2011, Nz 5939/2011, NCRls 60551/2011
  (Dátum doručenia: 04.01.2012)
Živnostenský list z 1.6.2006
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Živnostenský list z 23.11.2009
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Notárska zápisnica N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, Správy nezávislého audítora a individuálne a konsolidované finančné výkazy
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Notárska zápisnica N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011
  (Dátum doručenia: 13.05.2011)
Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 455/2011, NCRls 459/2011
  (Dátum doručenia: 14.01.2011)
Notárska zápisnica N 295/2010, Nz 40069/2010, NCRls 40815/2010
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Notárska zápisnica N 223/2010, Nz 31104/2010, NCRls 31581/2010 zo dňa 02.09.2010
  (Dátum doručenia: 03.09.2010)
Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady v dňach 14.06.2010 a 15.06.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Notárska zápisnica N 98/2010, NZ 15091/2010, NCRls 15383/2010 zo dňa 30.04.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 4174/2010, NCRls 4269/2010
  (Dátum doručenia: 11.02.2010)
Notárska zápisnica N 291/2009, Nz 45087/2009, NCRls 45717/2009
  (Dátum doručenia: 10.12.2009)
Výpis z Notárskej zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009, NCRls 13711/2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Stanovy a.s. z 28.4.2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Úradný záznam z 21.8.2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Výpis z Notárska zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009, NCRls 13711/2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 32966/2008, NCRls 32643/2008
  (Dátum doručenia: 27.08.2008)
Výpis z Notárskej zápisnice N 116/2008 , Nz 17963/2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Individuálna a konsolidovaná učtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Správy nezávislého audítora a individuálne a konsolidované finančné výkazy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Individuálna účtovná závierka za rok 2003 a audítorská správa
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003 spolu s audítorskou správou
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Výročná správa za rok 2003 spolu s audítorskou správou
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok 2003
  (Dátum doručenia: 23.02.2007)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/28280-2/CR1 z 12.7.2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
Živnostenský list č. Žo-2003/10805/2/AHA z 12.11.2003
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
Živnostenský list č. Žo-2003/05562/2/MZR z 19.6.2003
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Živnostenský list č. Žo-2003/10805/2/AHA z 12.11.2003
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Koncesná listina č. Žo-2004/11502/2/Z25 z 29.11.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Živnostenský list č. Žo-2004/11502/3/Z25 z 29.11.2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Osvedčenie Slovenskej komory patentových zástupcov - Ing. Ján Filípek
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/21278-2/CR1 z 1.6.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Koncesná listina z 1.6.2006 č. OŽP-A/2006/21272-2/CR1
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Potvrdenie Telekomunikačného úradu SR z 29.5.2006 č. 566/12/06 o splnení oznamovacej povinnosti
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Autorizačné osvedčenie - Pavel Bernadič
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Autorizačné osvedčenie - Ing. Mária Uhrinová
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Autorizačné osvedčenie - Tibor Bartalos
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Autorizačné osvedčenie - Ing. Peter Tomáška
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Notárska zápisnica N 273/2006, Nz 18683/2006, NCR1s 18641/2006 z 16.5.2006
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Správa nezávislého audítora akcionárom a predstavenstvu spolčnosti zo dňa 23.03.2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Výpis z notárskej zápisnice N 109/2006, NZ 16218/2006, NCR1s 16102/2006 z 19.4.2006
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
4 x - Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 26.01.2006)
Notárska zápisnica N 11/2006, NZ 1420/2006, NCR1s 1426/2006 z 16.1.2006
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Podpisový vzor - Ing. Miloš Kyselica
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Notárska zápisnica N 100/2005, NZ 20676/2005, NCRIs 20591/2005 z 11.5.2005 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Audítorská správa individuálna a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Notárska zápisnica N 33/2005 NZ 8725/2005 NCRls 8700/2005 zo dňa 28.02.2005
  (Dátum doručenia: 08.03.2005)
podpisové vzory: Robert Zadora a Dipl. Ing. Bernd Wagner
  (Dátum doručenia: 08.03.2005)
Individuálna účtovná závierka za rok 2003 spolu s audítorskou správou
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003 spolu s audítorskou správou
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Výročná správa za rok 2003 spolu s audítorskou správou k Výročnej správe
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2003
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Výpis z Notárskej zápisnice N 81/04, NZ 16836/04
  (Dátum doručenia: 10.03.2004)
Notárska zápisnica, N 225/2003, NZ 48034/2003
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Podpisový vzor - Dr. Fritz Gautier
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Podpisové vzory - Dr. Ulrich Schöler, Ing. Štefan Czucz, Dipl. Ing. Jan Nikolaus Masmann, Ing. Philippe Boucly, Ing. Jean-Francois Carriére, Ing. Juraj Horváth, Ing. Rastislav Kupka
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Podpisový vzor - RNDr. Pavol Kaločaj
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Podpisový vzor - Dr. Ulrich Schöler, Ing. Štefan Czucz, Dipl. Ing. Jan Nikolaus Masmann, Ing. Philippe Boucly, Ing. Jean-Francois Carriére, Ing. Juraj Horváth, Ing. Rastislav Kupka,
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Podpisové vzory - Ing. Henrich Herceg, Ing. Ladislav Bodnár, Mgr. Ján Kovarčík, József Solymos, Ing. Eva Michalová
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Notárska zápisnica N 61/2003, NZ 15531/2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Notárska zápisnica N 61/2003, NZ 15531/2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Notárska zápisnica N 401/2002, NZ 381/2002
  (Dátum doručenia: 09.10.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11. júla 2002
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor - Jacques Deyirmendjian
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor - Ulrich Schöler
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor - Jan Nikolaus MaBmann
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor - Jean-Francois Carriére
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor - Philippe Boucly
  (Dátum doručenia: 29.07.2002)
Podpisový vzor - Ing. Gabriel Pintér
  (Dátum doručenia: 27.06.2002)
Notárska zápisnica N 182/02, Nz 175/02
  (Dátum doručenia: 03.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR