Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6123/B-Zbl

Obchodné meno: 
InterWay, a. s.
 
Sídlo: 
Stará Vajnorská 21
Bratislava 831 04
 
IČO: 
35 728 531
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.10.1997
 
Uložené listiny: 
spoločenská zmluva z 27.9.2005
  (Dátum doručenia: 21.11.2005)
Spoločenská zmluva z 9.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Spoločenská zmluva zo dňa 8.10.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Spoločenská zmluva zo dňa 2.6.2004
  (Dátum doručenia: 28.09.2004)
Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 19.09.2018)
zápisnica z valného zhromaždenia z 27.9.2005
  (Dátum doručenia: 21.11.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Notárska zápisnica N 1293/2015, Nz 24482/2015, NCRls 25037/2015
  (Dátum doručenia: 21.08.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2016 o 16h
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2016 o 11h
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Zápisnica o valnom zhromaždení z 13.7.2015
  (Dátum doručenia: 21.08.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 15.1.2016, listina prítomných.
  (Dátum doručenia: 21.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Zapisnica z valneho zhromazdenia
  (Dátum doručenia: 15.03.2010)
Zapisnica z valneho zhromazdenia
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
zápisnica z rokovania valného zhromaždenia 27.5.2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Notárska zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Úplné znenie stanov z 24.03.2021.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.11.2012)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.01.2016
  (Dátum doručenia: 01.02.2016)
Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 10.02.2016
  (Dátum doručenia: 25.02.2016)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva z 15.1.2016.
  (Dátum doručenia: 21.01.2016)
Podpisový vzor - Ing. Richard Weber
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor - Ing. Ľuboš Balát
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Petr Weber
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Podpisovy vzor konatela
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 30.03.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 23.3.2009
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.04.2010)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2014)
účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 26.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.03.2007)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.02.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 02.09.2003)
Správa audítora, konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
Účtovná závierka a príloha k účt. závierke za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Správa nezávislého audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 20.09.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 13.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 20.11.2003)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 06.05.2004)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 24.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 04.10.2020)
Plnomocenstvo zo dňa 19.01.2016
  (Dátum doručenia: 01.02.2016)
Plnomocenstvo zo dňa 19.01.2016
  (Dátum doručenia: 25.02.2016)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 19.09.2018)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  06.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)