Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  24813/B-Zbl

Obchodné meno: 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 
Sídlo: 
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
 
IČO: 
35 701 722
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
30.10.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 23.05.2008)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 08.02.2010
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Rozhodnutie - udelenie licencie č. T/201 na televízne vysielanie
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti zo dňa 23.5.2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Úplné znenie spoločenskej listiny zo dňa 14.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 31.08.2012)
účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 18.06.2002)
konsolidovaná súvaha za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
správa nezávislého audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.09.2002)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.10.2002
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 10.10.2002)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 14.05.2004)
Podpisový vzor - Melinda, Monica Morariu
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo 7.2.1996
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka v rumunskom jazyku + preklad z 21.3.2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka - preklad z jazyka rumunského zo 14.4.2005
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.4.2006.
  (Dátum doručenia: 27.04.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy 27.4.2006.
  (Dátum doručenia: 27.04.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.6.2006
  (Dátum doručenia: 07.11.2006)
Správa nezáviského audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 07.11.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 07.11.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora, Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa nezávislého audítora o overení údajov vo výročnej správe zo dňa 27.06.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.2.2006
  (Dátum doručenia: 08.03.2006)
Úplné znenie spoločnenskej zmluvy zo dňa 8.3.2006
  (Dátum doručenia: 08.03.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.11.2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2006
  (Dátum doručenia: 06.12.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.04.2010
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.11.2010
  (Dátum doručenia: 22.11.2010)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2010
  (Dátum doručenia: 22.11.2010)
uznesenie zo dňa 12.07.2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
podpisový vzor- Daniela Maria Iancu zo dňa 26.07.2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.11.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Rozhodnutie č. TD/35/2010 zo dňa 12.10.2010
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Rozhodnutie č. TD/127/2013 zo dňa 10.09.2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Rozhodnutie č. TD/127/2013 zo dňa 10.09.2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Rozhodnutie č. TD/129/2013 zo dňa 10.09.2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
plnomocenstvo zo dňa 21.01.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.01.2013
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 05.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 05.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
podpisové vzory-Mgr. Oliver Felszeghy,MBA, Ing. Marcel Šatanek zo dňa 16.03.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
úplné znenie spoločenskej zmluvy z 2.9.20133
  (Dátum doručenia: 01.10.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.5.2013
  (Dátum doručenia: 21.05.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.8.2013
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Podpisový vzor Ing. Marcel Šatanek
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Podpisový vzor Mgr. Oliver Felszeghy, MBA
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)