Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2835/B-Zbl

Obchodné meno: 
Koala Tours, a.s.
 
Sídlo: 
Dunajská 8
Bratislava 811 08
 
IČO: 
35 822 244
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.10.2001
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 25.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
  (Dátum doručenia: 30.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2014.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.10.2014, ktorého prílohou je aj úplne znenie stanov .zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Zoznam akcionárov zo dňa 31.10.2014.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.10.2014, ktorého prílohou je aj úplne znenie stanov .zep
  (Dátum doručenia: 12.11.2014)
Zoznam akcionárov zo dňa 31.10.2014.zep
  (Dátum doručenia: 12.11.2014)
Uplne znenie stanov zo dna 31.10.2014.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Podpisovy vzor p. Mlynar.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Podpisovy vzor p. Kluch.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Podpisovy vzor p. Chrastecka.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.07.2013)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Výročná správa za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Správa nezávislého audítora za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 22.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2011, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2010, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Výročná správa za rok 2008, výrok audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2008
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
vyhlásenie 25.6.2008, správa nezávieslého audítora 11.6.2008, účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
účtovná závierka za rok 2006, audítorska správa, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 25.07.2006)
Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 5798/2006, NCR1s 5779/2006 z 14.2.2006
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Podpisový vzor - Oliver Kluch
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. Karol Rebro
  (Dátum doručenia: 22.02.2006)
Správa nezávislého audítora za rok 2004, Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Stanovisko dozornej rady zo dňa 21.6.05
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.05
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Výročná správa za rok 2004, Účtovná závierka k 31.12.2004 a Auditorská správa a.s.
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Notárska zápisnica N 2/2005, Nz 1194/2005, stanovy
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Podpisový vzor - Csaba Géza Varga, Ing. Alan Kotala, JUDr. Juraj Pivovárči
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Výpis z OR z 14.1.2003
  (Dátum doručenia: 30.01.2003)
Výročná správa za rok 2001, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Účtovná závieka za rok 2001, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Notárska zápisnica N 458/02, Nz 450/02
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Uznesenie č. 2 Okresného súdu Bratislava I., ZPZ.: 1984/Sa/2002 z 15.1.2003
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Živnostenský list reg. č. 17763/2001 z 5.10.2001
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR