Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2814/B-Zbl

Obchodné meno: 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
 
Sídlo: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 65
 
IČO: 
35 820 705
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.09.2001
 
Deň výmazu: 
13.07.2023
 
Uložené listiny: 
NZ_205_2023_VZ_9_6_2023.asice
  (Dátum doručenia: 17.10.2023)
NZ_205_2023_VZ_9_6_2023.asice
  (Dátum doručenia: 17.10.2023)
NZ_206_2023_Spolocny_plan_zlucenia.asice
  (Dátum doručenia: 17.10.2023)
NZ_206_2023_Spolocny_plan_zlucenia.asice
  (Dátum doručenia: 17.10.2023)
NZ_218_2023_osvedcenie_podmienok_zlucenia.asice
  (Dátum doručenia: 17.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.07.2023)
Výročná správa za obdobie 09/2022 - 02/2023
  (Dátum doručenia: 16.06.2023)
Ročná finančná výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 03.05.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.04.2023)
Plnomocenstvo AMSLSP na CMS 27.04.2022.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Spoločný plán zlúčenia 16.12.2022.asice
  (Dátum doručenia: 27.03.2023)
Plnomocenstvo_EAM_Vejmelka_MVZ_04_02_2022.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Plnomocenstvo_EAM_Vejmelka_MVZ_21_12_2021.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
cestne_vyhlasenie_uplynutie_funkcneho_obdobia_Leontiev.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Rozhodnutie_jedineho_akcionara_AMSLSP_21_12_2021.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Vzdanie_sa_funkcie_clena_dozornej_rady_Leontiev.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Vzdanie_sa_funkcie_clena_dozornej_rady_Romanek.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Zapisnica_VZ_04_02_2022.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Notarska_zapisnica_N_1148_2021.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Notarska_zapisnica_N_1620_2022.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Stanovy_uplne_znenie_27_05_2021.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Stanovy_uplne_znenie_29_7_2022.asice
  (Dátum doručenia: 24.02.2023)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za obdobie 04/2021 - 12/2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Uplne znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 28.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Notárska zápisnica N 2482/2020, Nz 28297/2020
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 25.9.2020
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za obdobie 02/2019 - 01/2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Výročná správa za obdobie 10/2019 - 12/2019
  (Dátum doručenia: 30.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
rozhodnutie č. NBS1-000-039-452 zo dňa 11.09.2019
  (Dátum doručenia: 04.10.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za obdobie 02/2018 - 01/2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za obdobie 09/2018 - 12/2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva z dňa 28.9.2018
  (Dátum doručenia: 11.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za obdobie 09/2017 - 12/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za obdobie 02/2017 - 01/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Notárska zápisnica N 3820/2017 zo dňa 22.12.2017 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.01.2018)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 7.12.2017
  (Dátum doručenia: 10.01.2018)
Výročná správa za obdobie 01/2017 - 01/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.10.2016, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Úplné znenie stanov spoločnosti z 29.1.2016
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Vzdanie sa funkcie - Gűnther Mandl, z 6.10.2016
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Notárska zápisnica N 1068/2016, Nz 15123/2016, NCRls 15550/2016 z 29.4.2016 , zasadnutie predstavenstva, rozhodnutie NBS č.ODT-3740/2016-1
  (Dátum doručenia: 11.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Úplné znenie stanov z 29.1.2016
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Thomas Schaufler
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Notárska zápisnica N 254/2016 Nz 2900/2016 NCRls 2958/2016 zo dňa 29.01.2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Stanovy a.s. zo dňa 29.01.2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Notárska zápisnica N 3365/2015 zo dňa 27.11.2015, osvedčenie o priebehu zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za obdobie 01.05.2014 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za obdobie 01.05.2014 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za obdobie 01.05.2014 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Úplné znenie stanov z 21.4.2015
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Notárska zápisnica N 1165/2015, Nz 13324/2015, NCRls 13633/2015 z 21.4.2015
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Rozhodnutie NBS č. ODT-3307/2015-1
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Notárska zápisnica N 292/2015 Nz 3072/2015 NCRls 3167/2015 zo dňa 30.01.2015
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 11.06.2014
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
účtovná závierka za rok 2013, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.03.2014)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva z 21.2.2014
  (Dátum doručenia: 25.02.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.1.2014
  (Dátum doručenia: 19.02.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 19.02.2014)
Plnomocenstvo z 29.1.2014
  (Dátum doručenia: 19.02.2014)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 18.03.2013)
Výročná správa za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
rozhodnutie Národnej banky Slovenska
  (Dátum doručenia: 17.01.2013)
protokol č. 1 zo zasadnutia predstavensktva
  (Dátum doručenia: 17.01.2013)
podpisový vzor Ing. Karin Uličná
  (Dátum doručenia: 17.01.2013)
podpisový vzor Zlatica Rajčoková
  (Dátum doručenia: 17.01.2013)
podpiosvý vzor Mgr. Dušan Svitek
  (Dátum doručenia: 02.01.2013)
podpiosvý vzor Adrianus Josephus Antonius Jahmaat
  (Dátum doručenia: 02.01.2013)
Notárska zápisnica N 3825/2012, Nz 53125/2012
  (Dátum doručenia: 02.01.2013)
stanovy zo dňa 11.12.2012
  (Dátum doručenia: 12.12.2012)
Úplné znenie zo dňa 28.06.2012 - Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
výročná správa 2010, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
Výročná správa za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.03.2010)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Štefan Máj zo dňa 27.03.2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Informácia o zániku povolenia zo dňa 12.03.2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Protokol zo dňa 10.07.2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Stanovy a.s zo dňa 06.05.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Notárska zápisnica N 119/2009 Nz 14570/2009 NCRls 14737/2009 zo dňa 06.05.2009
  (Dátum doručenia: 27.05.2009)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2009
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Výročná správa za rok 2008, ktorej súčasťou je účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Plnomocenstvo pre - Adrianus Janmaat
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Vzdanie sa funkcie - zo dňa 26.01.2009
  (Dátum doručenia: 20.03.2009)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Peter Krutil zo dňa 27.03.2009
  (Dátum doručenia: 20.03.2009)
Stanovy a.s. zo dňa 08.01.2009
  (Dátum doručenia: 13.01.2009)
Protokol č.1 zo dňa 08.01.2009
  (Dátum doručenia: 13.01.2009)
Štatút otvoreného podielového fondu- Eurový dlhopisový fond zo dňa 11.11.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Štatút otvoreného podielového fondu - Eurový peňažný fond zo dňa 11.11.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Predajný prospekt otvoreného podielového fondu- Eurový peňažný fond -zo dňa 11.11.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Predajný prospekt otvoreného podielového fondu - Eurový dlhopisový fond- zo dňa 11.11.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Zjednodušený prospekt - Eurový dlhopisový fond zo dňa 11.11.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Zjednodušený prospekt - Eurový peňažný fond- zo dňa 11.11.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Notárska zápisnica N 539/2008 Nz 63704/2008 NCRls 63160/2008 zo dňa 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Rozhodnutie - OPK-17527-1/2008 zo dňa 23.12.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Rozhodnutie - OPK- 17527-2/2008 zo dňa 23.12.2008
  (Dátum doručenia: 31.12.2008)
Notárska zápisnica N 403/2008 Nz 44051/2008 NCRls 43616/2008 zo dňa 20.10.2008
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
Stanovy a.s. zo dňa 20.10.2008
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Korunový peňažný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond zaisťovaných výnosov, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Realitný fond, š.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 07.05.2008)
Stanovy a.s. zo dňa 10.04.2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Notárska zápisnica N 137/2008 Nz 16922/2008 NCRls 16748/2008 zo dňa 23.04.2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Zápisnica č. 1/2008
  (Dátum doručenia: 31.03.2008)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 29.11.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Rozhodnutie - OPK- 2559/2007 - PLP zo dňa 20.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Rozhodnutie - OPK- 2610/2007 - PLP zo dňa 20.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Rozhodnutie - OPK- 2560/2007 - PLP zo dňa 20.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Rozhodnutie - OPK- 2558/2007- PLP zo dňa 20.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Predajný prospekt - Privátny konzervatívny fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Štatút - Privátny konzervatívny fond - zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Zjednodušený predajný prospekt- Privátny konzervatívny fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Predajný prospekt - Privátny vy&vážený fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Štatút , Privátny vyvážený fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Zjednodušený prospekt , Privátny vyvážený fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Štatút , Privátny dynamický fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Predajný prospekt , Privátny dynamický fond zo dňa 07.12-2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Zjednodušený predajný prospekt , Privátny dynamický fond zo dňa 07.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Predajný prospekt , februárový fond zaisťovacích výnosov zo dňa 15.10.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Štatút , februárový fond zaisťovaných výnosov zo dňa 15.10.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Zjednodušený predajný prospekt , februárový fond zaisťovaných výnosov zo dňa 15.10.2007
  (Dátum doručenia: 28.12.2007)
Štatút , Privátny fond peňažného trhu zo dňa 10.08.2007
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
Rozhodnutie ,- OPK- 1600/2007- PLP zo dňa 21.08.2007
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
Zápisnica č. 2/2007 zo dňa 28.06.2007
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, korunový peňažný fond, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, korunový dlhopisový fond, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, progresívny zmiešaný fond, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, globálny akciový fond, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
výročná správa so správou audítora a účtovnou uzávierkou za AM SLSP, inštitucionálny fond, o.p.f. za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2007)
Notárska zápisnica N 228/2007 Nz 24513/2007 NCRls 24365/2007 zo dňa 21.06.2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Výročná správa za rok 2006, Zápisnica z valného zhromaždenia, Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Neúplná účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Rozhodnutie OPK- 416/2007 - PLP zo dňa 12.03.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.02.2007
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Rozhodnutie NBS zo dňa 22.2.2007
  (Dátum doručenia: 21.02.2007)
Rozhodnutie UDK- 057/2006/KISS zo dňa 07.11.2006
  (Dátum doručenia: 08.12.2006)
Štatút , realitný fond zo dňa 06.11.2006
  (Dátum doručenia: 08.12.2006)
Rozhodnutie zo dňa 19.10.2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Notárska zápisnica N 481/2006 zo dňa 23.10.2006, stanovy
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Polročná správa o hospodárení k 30.6.06
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.06
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.06
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06 - Korunový dlopisový fond
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06 - Korunový peňažný fond
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06 - Konzervatívny zmiešaný fond
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06 - Progresívny zmiešaný fond
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06 - Globálny akciový fond fondov
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Účtovná závierka k 30.6.06 - Strategický dlhopisový fond fondov
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Rozhodnutie - UDK- 025/2006/KISS zo dňa 26.06.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Protokol č. 12 zo dňa 15.05.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Výročná správa za rok 2005 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Korunový peňažný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa za rok 2005 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa za rok 2005 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, p.p.f.
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa za rok 2005 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa za rok 2005 - Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Súvaha, výkaz ziskov a strát za rok 2005 fondov sporiteľne a informácie o názore správy audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Peter Krutil z 28.2.2006
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Úplné znenie stanov z 3.3.2006
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 12.4.2006
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20.4.2006 č. UDK-013/2006/KISS
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Notárska zápisnica N 138/2006, Nz 13105/2006, NCR1s 13025/2006 z 5.4.2006
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15.3.2006 č. UDK-007/2006/KISS
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
výročná správa 2004 - konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
výročná správa 2004 - korunový dlhopisový fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
výročná správa 2004 - korunový peňažný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
výročná správa 2004 - progresivný zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Výročná správa Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol. a.s. k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003
  (Dátum doručenia: 31.10.2003)
Notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Výročná správa za rok 2002 - Správa o činnosti Asset Managementu Slovenskej sporiteľne 2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002 - Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002 - Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002 - Korunový dlhopisový fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002 - Korunový peňažný fond, o.p.f.
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002 - Asset Managemet Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Kompletná výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Kompletná audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
Notárska zápisnica N 351/02, Nz 341/02
  (Dátum doručenia: 07.03.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.03.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 4.10.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Notárska zápisnica N 512/02, Nz 500/02
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Stanovy z 18.9.2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Zápisnica z dozornej rady z 27.9.2001
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Podpisové vzory - Ing. Peter Krutil, Günther Mandl, Mag. Regina Ovesny-Straka
  (Dátum doručenia: 16.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR