Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2842/B-Zbl

Obchodné meno: 
Salve Group, a. s.
 
Sídlo: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
 
IČO: 
35 823 101
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
29.10.2001
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.08.2023)
Salve_Group_as_zapisnica.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2023)
Salve_Group_as_prezencna_listina.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2023)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
Zápisnica_VZ - Salve Group.asice
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 12.05.2021)
notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2021)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 18.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.12.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Zápisnica o konani MVZ 24 4 2020 .asice
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Zápisnica o priebehu konania DR 24 04 2020.asice
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Úplne znenie Stanov zo dňa 24 04 2020 .asice
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Znalecký posudok 10/2020
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Zmluva o prevode vlastníctva práva k nehnuteľnostiam
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Podpisový vzor štatutárneho orgánu_ Ing. Rákay .asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Zápisnica zo zasadnutia DR .asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
VZ 22 11 2018 .zep - NZ
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Stanovy úplne znenie 11-2018.zep
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Zápisnica zo zasadnutia DR_09 03 2018 .zep
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Zápisnica zo zasadnutia DR 05 10 2018 .zep
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Podpisovy vzor .zep
  (Dátum doručenia: 24.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2018)
VZ_opatovna volba clena DR.zep
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Zapisnica_DR_zmena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
VZ_zmena stanov .zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Podpisovy vzor P. Kri_tofovi_ .zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Podpisov_ vzor P. Vavro .zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Podpisov_ vzor M.Muzyka.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Stanovy_UZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
VZ_zmena v zložení DR .zep
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
NZ_zmeny 18 12 2014 .zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Podpisovy vzor Muzyka M .zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Podpisovy vzor Cunderlik R .zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Uplne zneniie Stanovy .zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Zapisnica_SG
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Vzdanie_sa_funkcie_Kristofovic
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Podpisovy_vzor_Muzyka
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Podpisovy_vzor_Pienias
  (Dátum doručenia: 09.04.2013)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.12.2012)
Zmluva z 19.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Znalecký posudok č. 42/2011
  (Dátum doručenia: 23.12.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010. Správa audítora. Výročná správa za rok 2010.
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Rozhodnutie_VZ_clenovia_predst_18102010
  (Dátum doručenia: 04.11.2010)
VZ_rozhodnutie_zmena_DR
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Úplné znenie stanov zo dňa 19.02.2010
  (Dátum doručenia: 31.03.2010)
Rozhodnutie_akcionar_SG_02/2010
  (Dátum doručenia: 01.03.2010)
Podpisovy_vzor_Tomko_SG
  (Dátum doručenia: 01.03.2010)
Podpisocvy_vzor_Kristofovic_SG
  (Dátum doručenia: 01.03.2010)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.12.2009)
Účtovná závierka za rok 2007,Výročná správa za rok 2007,Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2007)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Informácia nezávislého audítora o audite Výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.09.2006)
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
N 158/2005, Nz 43756/2005, NCRIs 43180/2005 z 20.9.2005 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Protokol č. 1/2005 z 21.3.2005 - Rozhodnutie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Protokol č. 1/2005 z 29.4.2005 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Doc. RNDr. Peter Bero CSc.
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 17.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Vyhlásenie prokuristu a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Július Rusňák
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Notárska zápisnica N 162/04, Nz 30356/04 zo dňa 07.04.2004
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Notárska zápisnica N 377/04, Nz 60975/04 zo dňa 28.07.2004
  (Dátum doručenia: 06.09.2004)
Živnostenský list č. Žo - 2004/02604/2/E18 zo dňa 27.04.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Notárska zápisnica N 162/04, Nz 30356/04 zo dňa 07.04.2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Vyhlásenie a podpisový vzor prokuristu - Ing. Róbert Szász
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Krištofovič
  (Dátum doručenia: 25.05.2004)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Daňové priznanie za rok 2002
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Notárska zápisnica NZ 5482002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Podpisový vzor - RNDr. Peter Richter, Ing. Július Rusňák, Ing. Rastislav Velič, Ing. Martin Wiedermann, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Pavol Krúpa
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)