Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10869/L-Zbl

Listiny sa nachádzajú v spise novej právnej formy spoločnosti.

Obchodné meno: 
ECOEN Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Dúbravca 5
Martin 036 01
 
IČO: 
44 794 142
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
11.06.2009
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2023)
Notárska zápisnica podľa § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka.asice
  (Dátum doručenia: 18.12.2023)
ES_Zápisnica z MVZ_vymenovanie BoD_2023_10_podpisová verzia.asice
  (Dátum doručenia: 21.11.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
ES_Zápisnica z MVZ_2022_05_25_vymenovanie predsedu_podpísané.asice
  (Dátum doručenia: 06.04.2023)
ES_Zápisnica z MVZ_2023_02_podpísané.asice
  (Dátum doručenia: 02.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
ES_Zápisnica z MVZ_Listina prítomných_2022_05_podpísaná.asice
  (Dátum doručenia: 23.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Podpisový vzor: Ing.J.Jánošík
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Zápisnica z VZ z 14/8/19
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia navrhovateľa s listinou prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
zápisnica o priebehu MVZ zanikajúcej spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
zápisnica o priebehu MVZ nástupníckej spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 25.08.2017 s listinou prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 07.09.2017)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Notarska zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Opravnenie Technicka inspekcia.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 20.08.2015)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 10.08.2015)
Osvedčenie.zep
  (Dátum doručenia: 10.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Úplné znenie stanov zo dňa 19.02.2014
  (Dátum doručenia: 28.02.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva (Ing. Vladimír Čambor)
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
Notárska zápisnica JUDr. Vladimíra Kostovčáka zo dňa 21.01.2014, N 78/2014, NZ 2065/2014, NCRIs2081/2014.zep
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 21.01.2014 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 31.10.2013 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 29.11.2013)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  (Dátum doručenia: 29.11.2013)
ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2012 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva (Ing. Andrej Polonec)
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2012 s listinou prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
  (Dátum doručenia: 29.02.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 29.02.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19.09.2011
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Notárska zápisnica Mgr. Dariny Beranovej zo dňa 12.09.2011
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 02.08.2011)
zápisnica z MVZ Nz 38213/10
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Súhlas s vymenovaním za predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Súhlas s vymenovaním za člena dozornej rady - Kollár
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Súhlas s vymenovaním za člena dozornej rady - Halmová
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Súhlas s vymenovaním za predsedu dozornej rady - Bondová
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR