Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2862/B-Zbl

Obchodné meno: 
EUROVEA, a. s.
 
Sídlo: 
Pribinova 10
Bratislava 811 09
 
IČO: 
35 825 600
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
26.11.2001
 
Uložené listiny: 
Čestné prehlásenie a podpisový vzor člena dozornej rady - Mgr. arch. Miroslav Vrábel
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Prehlásenie a podpisový vzor členov predstavenstva - Ing. Daniel Baláý, Peter Nemec, František Šidlík
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Čestné prehlásenie člena dozornej rady - John Sinclair Stotter
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa7.5.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Prehlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Patricius Palla, Mgr. Denisa Hostačná
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
Prehlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Roman Klimek
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.01.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 31.10.2005)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Znalecký posudok č.38/2008
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Výpis zo živnostenského registra z 22.2.2010
  (Dátum doručenia: 17.03.2010)
Notárska zápisnica N 244/2002, Nz 240/2002 zo dňa 14.03.2002
  (Dátum doručenia: 14.03.2002)
Notárska zápisnica N 369/2002, Nz 364/2002 zo dňa 7.5.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Notárska zápisnica N 462/2002, Nz 457/2002 zo dňa 4.6.2002
  (Dátum doručenia: 13.06.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 1.7.2005
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
notárska zápisnica z 14.10.2005
  (Dátum doručenia: 17.10.2005)
Notárska zápisnica N 670/2004, Nz 84748/2004, dodatok č. 3 k stanovám.
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2004
  (Dátum doručenia: 06.12.2004)
Kúpna zmluva č. 05102007 zo dňa 07.11.2007
  (Dátum doručenia: 08.11.2007)
kúpna zmluva č. 01022008 zo dňa 08.02.2008
  (Dátum doručenia: 12.02.2008)
vyhlásenie zo dňa 06.06.2008
  (Dátum doručenia: 13.06.2008)
Notárska zápisnica N 421/2006 Nz 33243/2006 NCRls 33149/2006 zo dňa 24.08.2006
  (Dátum doručenia: 05.09.2006)
Kúpna zmluva č.012008 19.11.2008
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Úplné znenie Stanov dňa 13.11.2007
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Notárska zápisnica N 320/2009, NZ 41103/2009, NCRls 41729/2009
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
Stanovy a.s. z 12.11.2009
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
Notárska zápisnica N 20/2010, NZ 1471/2010, NCRls 1503/2010, dodatok č. 6 k stanovám
  (Dátum doručenia: 17.03.2010)
výročná správa 2008, vyhlásenie 1.7.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Znalecký posudok č. 42/2007 zo dňa 05.11.2007
  (Dátum doručenia: 08.11.2007)
znalecký posudok č. 03/2008 zo dňa 28.01.2008
  (Dátum doručenia: 12.02.2008)
Kúpna zmluva č. 032009 medzi : Predávajúci - Ballymore Danube, s.r.o., Kupujúci - Ballymore EUROVEA, a.s. zo dňa 6.7.2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Znalecký posudok č. 20/2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
Výročná správa za rok 2010,
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.12.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Úplné znenie stanov z 08.02.2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Notárska zápisnica N 318/2014 Nz 22488/2014 NCRls 22922/2014 zo dňa 12.06.2014,zoznam prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Notárska zápisnica N 609/2014, Nz 28107/2014, NCRls 28669/2014 z 28.7.2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Podpisový vzor - Radoslav Mokrý
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Stanovy zo dňa 28.7.2014
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
Notárska zápisnica N 669/2014 zo dňa 22.8.2014
  (Dátum doručenia: 25.08.2014)
notárska zápisnica N 399/2014 Nz 26462/2014 ncrLS 27001/2014 zo dňa 14.07.2014
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
notárska zápisnica N 398/2014 Nz 26389/2014 NCRls 27000/2014 zo dňa 14.07.2014
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
stanovy a.s zo dňa 15.07.2014
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Ing. Peter Korbačka zo dňa 14.07.2014
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Notárska zápisnica N 732/2014, Nz 35761/2014, NCrls 36479/2014 z 30.9.2014
  (Dátum doručenia: 07.11.2014)
Notárska zápisnica N 795/2014 zo dňa 23.10.2014
  (Dátum doručenia: 28.10.2014)
Stanovy zo dňa 23.10.2014
  (Dátum doručenia: 28.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Notárska zápisnica N 1035/2014, Nz 59959/2014, NCRls 60874/2014 z 19.12.2014
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Úplné znenie stanov z 19.12.2014
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.2.2016
  (Dátum doručenia: 16.02.2016)
Podpisovy vzor p. Tennanta
  (Dátum doručenia: 27.08.2012)
Rozhodnutie dozornej rady z 22.08.2012
  (Dátum doručenia: 27.08.2012)
Stanovy spolocnosti Ballymore EUROVEA, a.s.
  (Dátum doručenia: 27.08.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Rozhodnutia valneho zhromazdenia
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Osvedcenie o opravneni zo dna 31.10.2012
  (Dátum doručenia: 08.11.2012)
Notarska zapisnica Ballymore EUROVEA, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2014)
úplné znenie stanov z 28.7.2014
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Uznesenie jediného akcionára formou Notárskej zápisnice N 460/2016 zo dňa 26.7.2016
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.7.2016
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Notárska zápisnica N 760/2016, Nz 43906/2016, zo dňa 15.11.2016
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 15.11.2016
  (Dátum doručenia: 16.11.2016)
úplné znenie stanov EUROVEA, a.s. zo dňa 15.11.2016
  (Dátum doručenia: 25.11.2016)
Stanovy z 26.7.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Notárska zápisnica N 460/2016, Nz 26355/2016, NCRls 27124/2016 z 26.7.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
podpisový vzor Ing. Peter Korbačka
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
podpisový vzor Radoslav Mokrý
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
Rozhodnutie jedinéh spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.11.2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára, 12.2.2020
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Podpisový vzor, Mgr. Jana Tomová
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 15.7.2020
  (Dátum doručenia: 29.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  08.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)