Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  983/B-Zbl

Business name: 
Slovenská kancelária poisťovateľov
 
Registered seat: 
Bajkalská 19B
Bratislava 826 58
 
Identification number (IČO): 
36 062 235
 
Legal form: 
Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Date of entry: 
12/04/2001
 
Collection of documents: 
Zápisnica Zhromaždenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 3.4.2002 /+ hospodáreks výsledky za rok 2001/
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2002)
Zápis zo zasadnutia Kontrolnej komisie Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 17.4.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2002)
Výročná správa o hospodárení za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2002)
Podpisové vzory - Ing. Pavol Butkovský, Ing. Ondrej Zaťko, Ing. Dušan Cvopa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2002)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2003)
Podpisové vzory - Ing. Miroslav Pacher, Ing. Jozef Paška, Manuel Bauer
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/03/2003)
Zápis zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 19.12.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/03/2003)
Zápisnica Zhromaždenia členov SKP zo dňa 19.12.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/03/2003)
Zápis zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 4.9.2002 číslo 05/2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/06/2002)
Podpisové vzory - Mgr. Dana Kollárová, Manuel Bauer, JUDr. Jozef Csáky
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/06/2002)
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 8.9.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2003)
Zápisnica Zhromaždenia členov SKP zo dňa 8.9.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/13/2003)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Lelkes
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/13/2003)
Zápis zo zasadnutia Kontrolnej komisie SKP zo dňa 16.4.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/05/2004)
Podpisový vzor - Mag. Harald Chrstos
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/05/2004)
Zápis zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 27.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/05/2004)
Zápisnica Zhromaždenia členov SKP zo dňa 25.3.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/05/2004)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh o schválení zmien zo dňa 22.4.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/16/2004)
Plné znenie Štatútu Slovenskej kancelárie poisťovateľov po vykonaných zmenách.
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/16/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2004)
Zápisnica zhromaždenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 28.6.2004
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 07/21/2004)
Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 28.6.2004
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 07/21/2004)
Podpisový vzor - Torsten Leue
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 07/21/2004)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 15.12.2004, prezenčná listina
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 04/14/2005)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 9.3.2005, prezenčná listina
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 04/14/2005)
Zápisnica zo Zhromaždenia členov zo dňa 15.12.2004.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2005)
Zápisnica zo Zhromaždenia členov zo dňa 9.3.2005.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2005)
Valné zhromaždenie zo dňa 14.3.2006 - pozvánka, zápisnica.
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 03/31/2006)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.4.2007 - pozvánka, zápisnica.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2007)
Účtovná závierka za rok 2007, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2008, Správa nezávislého audítora za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/27/2008)
Účtovná závierka za rok 2004, výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2005)
Účtovná závierka a výročná správa za rok 2005
Type of document: Enterprise of foreign person- accounting statement
  (Delivered: 03/31/2006)
Účtovná závierka 2005 + správa audítora
Type of document: Enterprise of foreign person- accounting statement
  (Delivered: 03/31/2006)
Výročná správa za rok 2006.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2007)
Účtovná závierka 2006+ správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2007)
Výročná správa za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2009)
Účtovná závierka zostavená podľa IFRS v znení EÚ k 31.12.2008 + správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2009)
Výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2010)
Účtovná závierka 2009 + správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2010)
Účtovná závierka a Výročná správa za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/21/2011)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/21/2011)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/19/2013)
Správa audítora o overení účtovnej závierka 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/19/2013)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2008)
zápisnica zo Správnej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/19/2015)
Zápisnica zo zhromaždenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov, zo dňa 11.4.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/10/2018)
Date of updating data in databases:  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person