Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  40/N-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo " Pokrok "
 
Sídlo: 
ul. Osloboditeľov 13
Tekovské Lužany 935 41
 
IČO: 
00 195 251
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1991
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Správa kontrolnej komisie, účtovná závierka za r. 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Výpis zo zasadnutia členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
Účtovná závierka za r.2005, Výročná správa,Správa audítora, Správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
Návrh na uznesenie
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
Návrh zmien stanov
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
PL
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.03.2006)
ŽL
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Podpisový vzor Róberta Bakulya
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Podpisové vzory Márie Potockej a Júliusa Koncza
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Zápisnica z ČS I.
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Zápisnica z ČS,PL,návrh zmien stanov, návrh uznesenia II.
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Výročná správa za r.2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Účtovná závierka za r. 2008, výročná správa, zápisnica
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 02.04.2005)
Návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 02.04.2005)
Pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Zápisnica z členskej schôdze, výročná správa za r.2002
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Zápisnica, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 16.03.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.04.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Zápisnica členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
Účtovná závierka za r.2009, výročná správa, správa audítora, zápisnica
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa, správa audítora + Zápisnica zo zasadnutia čl. schôdze + PL + pozvánka
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Návrh na uznesenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Zápisnica zo zasadnutia čl. schôdze
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Účtovná závierka za r.2011,zápisnica z ČS, pozvánka
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Účtovná závierka za r. 2012, zápisnica
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Zápisnica z členskej schôdze družstva
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.docx
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Výročná správa za rok 2001 a výrok audítora
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.03.2003)
PL z ČS
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2004, výročná správa
  (Dátum doručenia: 16.03.2005)
Výročná správa za r.2003
  (Dátum doručenia: 02.04.2005)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.04.2005)
Podpis. vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
zápisnica z členskej schôdze.asice
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)