Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  29483/S-Zbl

Business name: 
SMilano s.r.o.
 
Registered seat: 
J. Kráľa 7
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
50 183 826
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/19/2016
 
Date of deletion: 
10/01/2022
 
Collection of documents: 
uznesenie Cbr o zrušení a výmaze spoločnosti
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/27/2022)
Zápisnica z rozhodnutia zakladateľa.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/05/2018)
podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/05/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/05/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/31/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/31/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2016)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/14/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/14/2016)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/14/2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/14/2016)
ZRSR 2.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/14/2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/14/2016)
Súhlas zodpovedného zástupcu.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/14/2016)
Date of updating data in databases:  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person