Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2978/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
 
Sídlo: 
Fajnorovo nábrežie 2
Bratislava 811 02
 
IČO: 
35 839 228
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
26.06.2002
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 25.05.2009
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
Notárska zápisnica N 471/02, Nz 450/02 - zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2016)
osvedčenie.zep
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
podpisový vzor 1.zep
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.2.2007
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Podpisový vzor - Rafael Oliva Garcia
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Návrh zmluvy o zlúčení - Danpon, s.r.o. a Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
úplné zennie stanov zo dňa 4.9.2017
  (Dátum doručenia: 04.09.2017)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 04.09.2017)
Podpisový vzor - Ing. Marek Považan
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Pedro Antonio Alarcón Garrido
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Rozhzodnutie jediného akcionára zo dňa 10.2.2009
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Podpisový vzor - Ing. Marek Považan
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.3.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 14.4.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Podpisové vzory - JUDr. Dušan Skovajsa, Enrique Gesta Fernández, Pablo Oliart Delgado Torres, Ing. Emil Mitka, JUDr. Jaroslav Roman, Ing. Zuzana Kalmanová
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Živnostenský list č. Žo-2003/06065/Sa zo dňa 30.7.2003
  (Dátum doručenia: 28.10.2003)
Notárska zápisnica N 56/2008 , Nz 15512/2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.3.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Podpisový vzor - Francisco de Asis Franco Suelves
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
podpisový vzor Ana María Gállegos z 16.5.2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
rozhodnutie jediného akcionára z 10.11.2004
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Andres Perez Perez
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
podpsiovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
notarska zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Správa nezávislého audítora 1.4.2008
  (Dátum doručenia: 07.11.2008)
Notárska zápisnica N 152/2006, Nz 36568/2006, NCRIs 36447/2006
  (Dátum doručenia: 06.10.2006)
úplné znenie stanov z 26.6.2003
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
notárska zápisnica - ocvedčenie z 18.5.2005- NZ 102/2005, NZ107/2005
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Notárska zápisnica N 235/02, Nz 224/02
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Notárska zápisnica N 197/02, Nz 186/02
  (Dátum doručenia: 11.10.2002)
Zmluva o predaji časti podniku, predávajúci: Slovenská plavba a prístavy a.s., kupujúci: Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Notárska zápisnica N 472/02, Nz 451/02
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Podpisové vzory - Ing. Ján Tušim, Ing. Marek Ondrejka, Ing. Ľuboš Smolec, Mgr. Jozef Oravkin, Mgr. Braňo Pieložný, Jaroslav Wieger
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 04.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, Správa nezávislého audítora zo dňa 05.03.2007
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 07.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 06.12.2011)
Správa nezávislého audítora s účtovnou závierkou 2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Súvaha a výkaz k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára z 12.6.2017
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Úplné znenie stanov z 16.11.2016
  (Dátum doručenia: 24.04.2017)
Úplné znenie stanov z 10.11.2016
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Notárska zápisnica N 750/2016, Nz 43038/2016 zo dňa 10.11.2016
  (Dátum doručenia: 11.11.2016)
notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Úplné znenie stanov zo dňa 10.2.2009
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
notarska zapisnica obsahujuca stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 24.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.xlsx
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 07.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  24.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)