Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3006/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská produkčná, a.s.
 
Sídlo: 
Brečtanová 1
Bratislava 831 01
 
IČO: 
35 843 624
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
18.09.2002
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ing. Peter Gereg, Mgr. Mária Sedláková, Ing. Milan Gerbery, Ing. Marcel Para, Peter Sedlák, Ing. Peter Okres, Darina Töröková
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Zápis z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 05.03.2003
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Zápis z rokovania dozornej rady dňa 05.03.2003
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Podpisové vzory a súhlas s menovaním do funkccí - Ing. Jan Gerner, Ing. Milan Gerbery, Jitka Obzinová, Mgr. Mária Sedláková, PhDr. Zora Hloušková, Ing. Pavel Horák, Ing. Ladislav Haspel, Ing. Pavel Horváth
  (Dátum doručenia: 23.04.2003)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti dňa 08.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Podpisový vzor a prehlásenie - Peter Kolek
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 31.7.2006
  (Dátum doručenia: 11.08.2006)
Podpisový vzor + prehlásenie - Mgr. Matej Ribanský
  (Dátum doručenia: 11.08.2006)
Úplné znenie stanov a.s. z 8.6.2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Notárska zápisnica N 145/2007, Nz 22555/2007, NCRls 22438/2004
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 12.5.2007.
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Plnomocenstvo - Mgr. Peter Ďurček zo dňa 30.10.2008
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Notárska zápisnica N 8863/2008, Nz 56028/2008, NCRls 55520/2008 zo dňa 8.12.2008, návrh zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, MAG MEDIA, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Notárska zápisnica N 8865/2008, Nz 56048/2008, NCRls 55543/2008 zo dňa 8.12.2008, návrh zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, MAG MEDIA, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Notárska zápisnica N 8866/2008, Nz 56075/2008, NCRls 55576/2008 zo dňa 8.12.2008, návrh zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, MAG MEDIA, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Notárska zápisnica N 8864/2008, Nz 56031/2008, NCRls 55527/2008 zo dňa 8.12.2008, návrh zmluva o zlúčení medzi spoločnosťami J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, MAG MEDIA, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Zmluva o zlúčení spoločbnosti zo dňa 27.10.2008
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2004, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2003, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2002, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 01.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 31.03.2014)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Zápisnica I.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Zápisnica II.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Zápisnica III.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Zápisnica IV.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Prehlásenie a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Notárska zápisnica N 446/02, Nz 429/02
  (Dátum doručenia: 10.09.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)