Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1679/V-Zbl

Obchodné meno: 
KOVOHUTY, a.s.
 
Sídlo: 
ul. 29. augusta 586
Krompachy 053 42
 
IČO: 
36 200 867
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
18.09.2000
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Výpis zo živnostenského registra.zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
KOVOHUTY_Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 23.08.2013)
Zápisnica z VZ 30.09.2013
  (Dátum doručenia: 08.10.2013)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Notárska zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.10.2013)
Notarska zapisnica 23.10.2013
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
podpisovy vzor - Jankaj.zep
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Stanovy KOVOHUTY, a.s. 23.10.2013 signed
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Stanovy KOVOHUTY, a.s. 23.10.2013 signed
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Notarska zapisnica 23.10.2013
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Kovohuty rozhodnutie DR 17.04.2014
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Súhlas a podpisový vzor člena DR.zep
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
KOVOHUTY Rozhodnutie jedného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor Buyens.zep
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Notárska zápisnica 18.05.2016 KOVOHUTY zmena sídla.zep
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Stanovy 18.05.2016 sk.zep
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
zoznam akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
stanovy k 04.08.2017.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
Podpisový vzor Jankaj.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
Podpisový vzor Käsmann.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
Podpisový vzor Leitlmeier.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
Rozhodnutie akcionára KOVOHUTY, a.s. 06.03.2018.zep
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor Schmidt DR KOVOHUTY, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
plnomocenstvo 12/2018.asice
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
KOVOHUTY stanovy úplné znenie k 29.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
KOVOHUTY notárska zápisnica VZ 29.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
KOVOHUTY zoznam akcionárov 29.05.2019.asice
  (Dátum doručenia: 17.06.2019)
KOVOHUTY stanovy 30.12.2019.asice
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Podpisový vzor a súhlas Carach.asice
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
KOVOHUTY rozhodnutie jediného akcionára 4.11.2019.asice
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
KOVOHUTY zápisnica z VZ 05.05.2020.asice
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
podpisový vzor Ing. Štefanský.asice
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Dohoda o ukončení funkcie člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Rozhodnutie KOVOHUTY 17.06.2020 DR.asice
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Potvrdenie o zvolení zamestnancov do DR 11.06.2020.asice
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Súhlas a podpisový vzor Klinga.asice
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Súhlas a podpisový vzor Mlynár.asice
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Podpisový vzor Jankaj .asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2020)
Notárska zápisnica .asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
Stanovy .asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
Podpisový vzor Trpčenská.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
Podpisový vzor Khoruzhyi.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
Zoznam akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 17.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Zápisnica z VZ 31.08.2021.asice
  (Dátum doručenia: 08.09.2021)
Vzdanie sa funkcie CARACH.asice
  (Dátum doručenia: 08.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 15.02.2002)
Podpisový vzor: Ing. J. Rakická
  (Dátum doručenia: 15.02.2002)
Notárska zápisnica č. N 888/02, Nz 237/02 osvedčenie MVZ - 2x
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
Stanovy - 2x
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
Zápisnica zo zasadnutia RVZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Listina prítomných na RVZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Audítorska správa o výsledkoch overovania účtovnej závierky 2001
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Notárska zápisnica N 530/2002, Nz 526/2002 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Súhlas so zvolením do funkcie: Dipl.Ing. Jörg Wallner, Ing. Ľudoví Černák, Pavol Ondáš
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Zápis o voľbe zamestnasncov do DR
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Podpisový vzor: Bernhard Götsch, Dipl.-Ing.TH Wolfgang Leutloff, Ing. Ján Šimko
  (Dátum doručenia: 17.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia RVZ
  (Dátum doručenia: 31.12.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2003)
Notárska zápisnica č. N 265/04, Nz 62684/04 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 05.08.2004)
Zápisnica zo zasadnutia RVZ
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Podpisový vzor: Dipl. Ing. R. Stibich
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Notárska zápisnica č. N 242/2005, Nz 53565/2005, NCRls 52870/2005 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Podpisový vzor: Mag. H. Mayer, Ing. J. Čarnogurský, Ing. E. Klešč
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 5.8.2004
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
Notárska zápisnica č. N 265/04, Nz 62684/04 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 20.03.2006)
Notárska zápisnica č. N 125/2006, Nz 29296/2006, NCRls 29245/2006 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 08.11.2006)
Podpisový vzor: Dipl. Ing. K. Gerolt
  (Dátum doručenia: 08.11.2006)
Živnostenský list č. Žo-2005/04310/2/Re
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Notárska zápisnica č. N 180/2006, Nz 40739/2006, NCRls 40558/2006 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 07.02.2007)
Živnostenský list č. OŽP-Z/2006/03300-2/CR1
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Koncesná listina č. OŽP-Z/2006/03301-2/CR1
  (Dátum doručenia: 08.02.2007)
Notárska zápisnica N 125/2006, Nz 29296/2006, NCRIs 29245/2006 osvedčenie o priebehu MVZ zo dňa 26.7.2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Výročná správa + správa audítora o overení účtovnej závierky 2005
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Výročná správa + správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2004
  (Dátum doručenia: 19.01.2005)
Živnostenský list č. OŽP-Z/2007/01621-2/CR1
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Notárska zápisnica č. N 64/2007, Nz 12107/2007, NCRls 12107/2007 osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Notárska zápisnica N 69/2008, Nz 14959/2008, NCRls 14820/2008 osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Dodatok č. 1 k Zápisu o voľbe zástupcu zamestnancov do Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Podpisový vzor: Ing. M. Čapkovič
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Notárska zápisnica č. N 34/2009, Nz 7844/2009, NCRls 7886/2009 osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2008
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka a správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 29.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.04.2010)
Zápisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Notárska zápisnica č. N 242/2005, Nz 53565/2005, NCRls 52870/2005 osvedčenie o priebehu MVZ + doložka o oprave
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010
  (Dátum doručenia: 06.12.2010)
Podpisové vzory: Ing. Marián Čapkovič, Dipl. Ing. Robert Stibich zo dňa 29.11.2010
  (Dátum doručenia: 06.12.2010)
Podpisový vzor: Mag. Herbert Mayer
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2011
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Úplné znenie stanov zo dňa 11.02.2011
  (Dátum doručenia: 16.02.2011)
Notárska zápisnica N 26/2011, Nz 4885/2011 NCIs 5022/2011 osvedčenie o priebehu VZ zo dňa 11.02.2011
  (Dátum doručenia: 16.02.2011)
Zápis o voľbe zástupcu zamestnancov do DR + Potvrdenie o zvolení zástupcu zamestnancov do DR
  (Dátum doručenia: 24.04.2012)
Podpisový vzor: Ing. Peter Uličný
  (Dátum doručenia: 24.04.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2012
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Podpisový vzor: Sven Müller-Thurau
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2012
  (Dátum doručenia: 17.10.2012)
Notárska zápisnica N 963/2012, Nz 37190/2012 NCRIs 37958/2012 osvedčenie o priebehu MVZ zo dňa 12.10.2012
  (Dátum doručenia: 17.10.2012)
Podpisový vzor: Ing. Milan Bačko, Dipl. Ing. Wolfgang Netzer
  (Dátum doručenia: 17.10.2012)
Úplné znenie stanov zo dňa 12.10.2012
  (Dátum doručenia: 17.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.03.2013
  (Dátum doručenia: 19.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2013
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2013
  (Dátum doručenia: 24.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2013
  (Dátum doručenia: 01.03.2013)
Účtovná závierka a správa nezávislého audítora + výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 15.08.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  24.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)