Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10696/T-Zbl

Obchodné meno: 
EXATA GROUP, a.s.
 
Sídlo: 
Orechová Potôň 2066
Orechová Potôň 930 02
 
IČO: 
36 744 344
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
24.02.2007
 
Uložené listiny: 
Znalecký posudok č. 7/2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Plnomocenstvo zo dňa 25.7.2012
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Notárska zápisnica N 198/2014 o osvedčení mimoriadneho valného zhromaždenia + ÚZ Stanov k 1.7.2014
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Podpisový vzor - predsedu predstavenstva - Vladimír Tvaroška, zo dňa 1.7.2014
  (Dátum doručenia: 16.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Bartal Tomáš, zo dňa 26.6.2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Notárska zápisnica N 33/2016 zo dňa 17.2.2016 o osvedčení priebehu MVZ spoločnosti + Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.01.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.01.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.09.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 14.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.10.2019)
Zápisnica z MVZ z 01.07.2019
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Listina prítomných akcionárov na MVZ 01.07.2019
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Notárska zápisnica N 612/2019, Nz 31832/2019, NCRls 32550/2019
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Listina prítomných akcionárov na MVZ 02.10.2019
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Réka Világi
  (Dátum doručenia: 24.10.2019)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 22.7.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 22.6.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 11.6.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Stanovy spoločnosti z 11.6.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Martin Janočko a predsedu predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Kovács, zo dňa 6.9.2010
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Notárska zápisnica N 736/2010, Nz 57847/2010, NCRls 58543/2010 - zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2010, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 05.01.2011)
Plnomocenstvo pre JUDr. Silviu Bernáthovú, zo dňa 20.12.2010
  (Dátum doručenia: 05.01.2011)
Úplné znenie stanov z 17.01.2011
  (Dátum doručenia: 08.02.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010 + Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Notárska zápisnica N 276/2015, Nz 30243/2015, NCRls 30953/2015
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 7.9.2015
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.5.2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Notárska zápisnica N 390/2021, Nz 19374/2021
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Listina prítomných zo zasadnutia VZ 30.06.2021
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)