Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3010/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
 
Sídlo: 
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
 
IČO: 
00 682 420
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.10.1945
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.: 2765/2002-KM z 27.6.2002
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Znalecký posudok č. 73/2002
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Notárska zápisnica N 474/02, Nz 463/02
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Zápisnica z priebehu volieb kandidáta na člena dozornej rady dňa 20.2.2002
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie z 4.2.2002
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva banka z 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 936/2003-KM zo dňa 28.2.2003
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Podpisový vzor - Ing. Ľudovít Konczer, Ing. Michal Krajčovič, CSc., Ing. František Szikhart
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1777/2003-KM zo dňa 23.4.2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Čestné vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Ľuba Fedáková
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2160/2003-KM zo dňa 26.5.2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Notárska zápisnica N 151/2003, Nz 84942/2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Čestné prehlásenie a podpisový vzor - Ing. Marián Fekiač, PhD., Ing. Anton Vavro
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.7.2003
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2003
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Zápisnica z priebehu volieb na člena dozornej rady zo dňa 3.11.2003
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Volebný poriadok pre voľbu členov dozornej rady z 29.10.2003
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4069/2003-KM zo dňa 6.11.2003
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Notárska zápisnica N 406/2004, Nz 49724/2004
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Správa audítora a účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
Podpisový vzor predstavenstva - Ing. Ľudovít Konczer, Ing. Michal Krajčovič, CSc., Ing. František Szikhart
  (Dátum doručenia: 01.07.2004)
vyhlásenie štatutárneho orgánu z 25.7.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
rozhodnutie z 4.7.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
notárska zápisnica z 20.6.2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2005)
Vyhlásenie a oznámenie výsledkov volieb z 13.9.2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Rozhodnutie MF SR zo dňa 18.10.2005
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Podpisový vzor - Mgr. Liliana Bolemant
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 28037/2005, NCRls 27675/2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Výročná správa SZRB, a.s. za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Notárska zápisnica N 146/2006, Nz 14702/2006, NCRls 14617/2006
  (Dátum doručenia: 21.04.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Tomašec
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Podpisový vzor - Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 18.12.2006
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2006
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 15.1.2007.
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Podpisový vzor - Ing. Pavol Komzala
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Notárska zápisnica N 63/2007, Nz 7397/2007, NCRls 7445/2007, dodatok č. 7 k stanovám zo dňa 26.2.2007.
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Stanovy zo dňa 26.2.2007
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Notárska zápisnica N 203/2007, Nz 22358/07, NCRls 22244/07
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Rozhodnutie NBS
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
výročná správa za rok 2006, Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
Rozhodnutie NBS č. OPK - 2776/2007 - PLP zo dňa 8.10.2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 11.10.2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Rozhodnutie zo dňa 21.12.2007
  (Dátum doručenia: 02.01.2008)
Notárska zápisnica N 471/2007 Nz 54482/2007 ncrLS 54043/2007 zo dňa 13.12.2007
  (Dátum doručenia: 02.01.2008)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 02.01.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Vyhlásenie predstavenstva z 5.6.2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Výročná správa za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Stanovy a.s. z 30.6.2011
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.03.2012)
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 13.3.2012
  (Dátum doručenia: 16.03.2012)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Účtovná závierka za rok 2010, Výročná správa SZRB rok 2010
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára v NZ zo dňa 18.01.2012
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
úplné znenie stanov 02.02.2012
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.06.2013)
vyhlásenie zo dňa 29.05.2014
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 24.05.2012
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 16.05.2012
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 28.08.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
čestné vyhlásenie Predstavenstva zo dňa 05.09.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavel Šoltys zo dňa 05.09.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Marek Nemeček zo dňa 05.09.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
stanovy a.s. zo dňa 02.02.2012
  (Dátum doručenia: 05.09.2012)
Výpis zo Zápisnice č. 4/2012 zo dňa 25.09.2012
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 01.10.2012
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
štatút dozornej rady zo dňa 09.12.2009
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
stanovy a.s. zo dňa 02.02.2012
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
výpis zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 03.10.2012
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
stanovy a.s. zo dňa 02.02.2012
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
stanovy a.s zo dňa 09.10.2012
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
notárska zápisnica N 690/2012 Nz 32973/2012 NCRls 33668/2012 zo dňa 17.09.2012, daodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
vyhlásenie predstavenstva zo dňa 17.10.2012
  (Dátum doručenia: 22.10.2012)
úplné znenie stanov z 5.11.2013
  (Dátum doručenia: 07.11.2013)
Notárska zápisnica N 873/2013, Nz 34584/2012, NCRls 35232/2013 z 7.10.2013
  (Dátum doručenia: 07.11.2013)
vyhlásenie 28.5.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia 25.5.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2009)
Notárska zápisnica N 123/2011, Nz 19639/2011, NCRls 20140/2011
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Vyhlásenie zo dňa 27.05.2015
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Notárska zápisnica N 455/2015 Nz 18166/2015 NCRls 18582/2015 zo dňa 27.05.2015
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
rozhodnutie zo dňa 17.06.2015
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Stanovy zo dňa 17.06.2015
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Schválenie výročnej správy spoločnosti za r. 2015, z 9.6.2016
  (Dátum doručenia: 13.06.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
Notárska zápisnica N 594/2016, Nz 29210/2016, NCRls 30019/2016 z 18.8.2016, rozhodnutie z valného zhromaždenia, dodatok č. 8 k stanovám spoločnosti
  (Dátum doručenia: 07.09.2016)
Stanovy spoločnosti z 5.9.2016
  (Dátum doručenia: 07.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a vysledku volieb z 27.4.2017
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Vyhlásenie z 3.5.2017
  (Dátum doručenia: 09.05.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Vyhlásenie zo dňa 30.5.2017
  (Dátum doručenia: 05.06.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2017)
Rozhodnutie ministerstva finacií SR z 27.2.2018
  (Dátum doručenia: 22.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Vyhlásenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky z 18.4.2018
  (Dátum doručenia: 25.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
vyhlásenie zo dňa 10.05.2018
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.05.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
zápisnica zo zasadutia Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.02.2019)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR
  (Dátum doručenia: 05.02.2019)
vyhlásenie zo dňa 28.03.2019
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
výpis zo zápisnice zasadnutia Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Rozhodnutie z valného zhromaždenia z 3.10.2016
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Vyhlásenie z 21.3.2016
  (Dátum doručenia: 29.03.2016)
rozhodnutie MF zo dňa 16.02.2017
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
zápisnica č. 1/2017 z dozornej rady zo dňa 06.03.2017
  (Dátum doručenia: 08.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
vyhlásenie zo dňa 17.06.2020
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Vyhlásenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. o schválení listín, 30.6.2020
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
vyhlásenie predstavenstva SZRB,a.s..asice
  (Dátum doručenia: 21.06.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Notárska zápisnica zmena stanov SZRB,a.s..asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
plná moc Daniel Káčer.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
úplné znenie stanov SZRB,a.s..asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 06.05.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2022)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)