Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  67213/L-Zbl

Obchodné meno: 
AUPARK Piešťany SC, s. r. o.
 
Sídlo: 
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
 
IČO: 
44 486 693
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
13.11.2008
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
účtovná závierka za rok 2008, výročná správa, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.12.2009)
Výročná správa za obdobie 12/2014 - 11/2015.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Listina pritomnych spolocnikov.zep
  (Dátum doručenia: 28.04.2016)
podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 28.04.2016)
uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 28.04.2016)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 15.11.2016)
Podpisový vzor - Peter Povala, Pavel Trenka
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 15.5.2012, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 17.4.2014, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.8.2011, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Podpisový vzor - Marián Herman
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Zakladateľská listina z 23.10.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Živnostenské listy z 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Podpisový vzor - Ing. Zsolt Ollé, Mgr. Zdenko Kučera
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov z 28.10.2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Rozhodnutie spoločníka NEPC.zep
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Rozhodnutie spolocnika NEPC.asice
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Rozhodnutie spolocnika.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2019)
Podpisovy vzor konatela.asice
  (Dátum doručenia: 23.08.2019)
Rozhodnutie spolocnika.asice
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Podpisovy vzor konatela.asice
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Podpisovy vzor konatela.asice
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
  (Dátum doručenia: 23.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.09.2009
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 23.09.2009
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 15.5.2012
  (Dátum doručenia: 21.05.2012)
účovná závierka za rok 2011, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Hlasovací hárok z 30.9.2016, 2x
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Návrh uznesení per rollam z 30.9.2016 /spoločnosť LUX2/
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Oznámenie o výsledkoch hlasovania per rollam /LUX1, LUX2/, z 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Návrh uznesení per rollam z 30.9.2016 /spoločnosť LUX1/
  (Dátum doručenia: 30.09.2016)
Príloha č.1_rozhodnutie spoločníkov z 2/8/17.zep
  (Dátum doručenia: 25.08.2017)
Príloha č.9_podpisový vzor: E.Predoiu.zep
  (Dátum doručenia: 25.08.2017)
Príloha č.2_rozhodnutie spoločníkov z 18/8/17.zep
  (Dátum doručenia: 25.08.2017)
Príloha č.8_podpisový vzor: A-S-Nacu.zep
  (Dátum doručenia: 25.08.2017)
Príloha č.6_úplné znenie SZ z 23/8/17.zep
  (Dátum doručenia: 25.08.2017)
Minutes_zápisnica z VZ z 20/4/16.zep
  (Dátum doručenia: 28.04.2016)
2014_dodatok správy auditora.pdf
  (Dátum doručenia: 02.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)