Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  34301/P-Zbl

Business name: 
ETILOG, s.r.o.
 
Registered seat: 
Strojnícka 9/A
Prešov 080 06
 
Identification number (IČO): 
46 980 202
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/15/2013
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/23/2023)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2023)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/28/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/28/2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2022)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/12/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/07/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/16/2017)
Zápisnica z VZ z 11.01.2017
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/26/2016)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/26/2016)
Podpisový vzor konateľa Josef Johannes Ebnet
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/26/2016)
Podpisový vzor konateľa Josef Alfred Ebnet
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/26/2016)
Zápisnica z MVZ z 20.04.2016
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/26/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2015)
Spoločenská zmluva
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/08/2013)
Podpisový vzor konateľa Judit Pónya
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/08/2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/08/2013)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/08/2013)
Date of updating data in databases:  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person