Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  34630/R-Zbl

Obchodné meno: 
MSM LAND SYSTEMS s.r.o.
 
Sídlo: 
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
 
IČO: 
36 396 711
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
05.02.2001
 
Uložené listiny: 
Výročná správa 2004, audit. správa, účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 01.07.2005)
Účtovná závierka 2007+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 29.04.2008)
Výročná správa 2008 + SNA
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Účtovná závierka 2008 + poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Zápisnica z VZ zo dňa 4/5/09
  (Dátum doručenia: 14.05.2009)
Zápisnica z VZ zo dňa 17/9/09
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
dodatok č. 4 zo dňa
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17/9/09
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
účtovná závierka 2008 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
učtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 20.05.2010)
Účtovná závierka 2010 + poznámky + výročná správa + audítorská správa + zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.10.2011)
Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
účtovná závierka za rok 2012+poznámky+správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Uznesenie OS Žilina 4R 2/2013-200 zo dňa 11.7. 2013 ktorým bola povolená reštrukturalizácia dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.7. 2013.
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
výročná správa spoločnosti za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
Uznesenie 4R 2/2013-554 zo dňa 17.2. 2014 ktorým bol nahradený súhlas skupiny veriteľov a potvrdený reštrukturalizačný plán a ukončená reštrukturalizácia dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 25.2. 2014.
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Z_pisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
S_hlas s menovan_m konate_a _ Ing. Goga_ PhD..zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
S_hlas s menovan_m _lena DR _ Ing. Bal___ PhD..zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
S_hlas s menovan_m _lena DR _ Ing. Hoj_.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
S_hlas s menovan_m _lena DR _ Ing. Jane_ek.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Spolo_ensk_ zmluva.zep
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Podpisový vzor konateľa - Bobek Miloslav
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.09.2017)
Spoločenská zmluva-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.09.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 28.11.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 02.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka - zmena člena DR
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jozef Janeček
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Heryán
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
úzsz, dod. 3, zápis, účt. závierka, audit. správa
  (Dátum doručenia: 28.05.2002)
2x účt. závierka 2002,
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Účtovná závierka 2003, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 07.06.2004)
Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 23.05.2005)
Zápisnica z VZ z 6/2/06
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Dodatok 4 z 6/2/06
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
Výročná správa 2005, účt. závierka 2005, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Úplné znenie SZ z 6/2/06
  (Dátum doručenia: 12.12.2006)
Výročnú správu 2006
  (Dátum doručenia: 19.04.2007)
Zápisnica z VZ z 8/4/14
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Úplné znenie SZ+Dodatok 5 z 8/4/14
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Zápisnica z VZ z 14/10/16
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Úplné znenie SZ+Dodatok 6 z 14/10/16
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.
  (Dátum doručenia: 30.01.2020)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Ing. Pavol Čahoj
  (Dátum doručenia: 30.01.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.
  (Dátum doručenia: 20.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
ÚZ spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 06.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.12.2020)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 14.12.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Súhlas s menovaním a podisový vzor
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 03.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)