Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10718/T-Zbl

Obchodné meno: 
OMS, a.s.
 
Sídlo: 
419
Dojč 906 02
 
IČO: 
34 132 333
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.12.1995
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2024)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 02.05.2024
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Zápisnica z MVZ z 02.05.2024
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Súhlas s ustanovením do funkcie predsedu dozornej rady Ing. Daniela Závodská
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Roman Ambra
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor Pavol Michalica
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor Ing. Peter Svoboda
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Súhlas s ustanovením do funkcie predsedu predstavenstva a podpisový vzor RNDr. Vladimír Levársky
  (Dátum doručenia: 09.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.01.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.01.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 31.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.01.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 01.12.2020
  (Dátum doručenia: 09.12.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Milan Gerbery
  (Dátum doručenia: 09.12.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Nina Dugová
  (Dátum doručenia: 09.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady z 09.09.2019
  (Dátum doručenia: 14.10.2019)
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva z 09.09.2019
  (Dátum doručenia: 14.10.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Pavel Mazák
  (Dátum doručenia: 14.10.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Notárska zápisnica N 428/2019, NZ 17104/2019, NCRls 17487/2019
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 05.01.2018
  (Dátum doručenia: 05.02.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.02.2018)
Rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Zápisnica z VZ prijatie zámeru zmeny PF + oprava chybného zápisu
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z GRAFOBAL GROUP, a.s. na RNDr. Vladimír Levársky
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Plnomocenstvo na podpis zmluvy o prevode OP
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka schválenie prevodu časti OP
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Živnostenský list z 11.12.1995
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva - Rozhodnutie predstavenstva o voľbe podpredsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Notárska zápisnica N 1036/2017, NZ 23688/2017, NCRls 24198/2017
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva RNDr. Vladimír Levársky
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Ing. Gréta Noé
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Radovan Slíž
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Rozhodnutie o zmene právnej formy
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Znalecký posudok č. 11/2017
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania I.
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania II.
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Zápisnica z VZ z 20.02.2017
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Podpisový vzor konateľa Ladislav Haspel
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Podpisový vzor konateľa Ladislav Haspel
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z RNDr. Vladimír Levársky na GRAFOBAL GROUP, a.s.
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania - Ing. Ladislav Haspel
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania RNDr. Vladimír Levársky
  (Dátum doručenia: 28.02.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Vyhlásenie o splatení vkladu a o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 14.01.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 02.08.2013)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Licencia č. 1216 + Povolenie č. 09789
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Zápisnica z VZ 24.06.2011
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Správa audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Zápisnica z MVZ 29.06.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 08.03.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.03.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.03.2010)
Zápisnica z MVZ z 29.6.2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Zápisnica z VZ 13.1.2009
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 13.1.2009
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Zápisnica z VZ 09.10.2008
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Zápisnica z VZ 8.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 8.8.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Zápisnica z VZ 17.1.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 17.1.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.12.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.12.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 03.12.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 03.12.2007)
Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 23.11.2007)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 13.11.2007)
Zápisnica z VZ 05.11.2007
  (Dátum doručenia: 13.11.2007)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 13.11.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 13.11.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 13.11.2007)
Zápisnica z VZ 25.10.2006
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.11.2006)
Zápisnica z VZ 20.04.2006
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
Sz
  (Dátum doručenia: 08.02.2002)
Nz č. N 36/02
  (Dátum doručenia: 08.02.2002)
prehlásenie spoločníka, RNDr. Vladimír Levársky, Senica
  (Dátum doručenia: 08.02.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR