Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  78/B-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
OMNIA KLF, a. s.
 
Sídlo: 
Kukučínova 2734
Kysucké Nové Mesto 024 01
 
IČO: 
00 211 095
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.12.1990
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 81/2009, NZ 19682/2009, NCRls 19903/2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Stanovy a.s. z 1.6.2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Stanovy a.s. z 21.1.2009
  (Dátum doručenia: 29.01.2009)
Notárska zápisnica N 8/2009, NZ 1863/2009, NCRls 1837/2009
  (Dátum doručenia: 29.01.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Jozef Fedor, Ing. Peter Zuzčák, Ing. Miroslav Lukáč
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
výročná správa 2007, vyhlásenie člena štatutárneho orgánu 17.07.2008
  (Dátum doručenia: 04.08.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.6.2008
  (Dátum doručenia: 29.07.2008)
Súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor - Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Ing. Michal Mišo, Ing. Josef Droščin, Ing. Jozef Fedor, Ing. Martin Mravec
  (Dátum doručenia: 29.07.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Notárska zápisnica N 238/2007, NZ 53966/2007, NCRls 53548/2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Notárska zápisnica N 727/2007, NZ 54635/2007, NCRls 54198/2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Úradný záznam z 17.7.2007 - Obvodný úrad v Žiline
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Živnostenské listy z 20.12.2000 - 2x
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Stanovy a.s. z 4.12.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Súhlas s vymanovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Švaňa, Ing. Peter Zuzčák
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Notárska zápisnica N 198/2007, NZ 45158/2007, NCRls 44843/2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2007)
Zmluva o zlúčení obchodných spoločností medzi OMNIA .a.s. a KLF KOVÁČŇA ,a.s. z roku 2007
  (Dátum doručenia: 19.10.2007)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady z 25.7.2007
  (Dátum doručenia: 22.08.2007)
Výročná správa za rok 2006.
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Notárska zápisnica N 110/2007, NZ 22976/2007, NCRls 22922/2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Živnostenský list z 14.6.2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Notárska zápisnica N 108/2007, NZ 22968/2007, NCRls 22893/2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Stanovy a.s. z 11.6.2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Návrh zmluvy o zlúčenímedzi spoločnosťami OMNIA,a.s. a CASL, a.s..
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Znalecký posudok č. 239/2007
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Zmluva o prevede ochrannej známky medzi KLF - ZVL OMNIA, a.s. a OMNIA, a.s.
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Notárska zápisnica N 43/07, Nz 9124/07, NCRls 9165/07
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Notárska zápisnica N 54/07, Nz 9697/07, NCRls 9763/07
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a vzorový podpis - Ing. Michal Mišo, Mgr. Martin Laca, Ing. Martin Mravec, Ing. Josef Droščin, Ing. Vladimír Kestler, Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
  (Dátum doručenia: 15.03.2007)
Návrh zmluvy o zlúčení mezi OMNIA, a.s. a OMNIMETAL, a.s..
  (Dátum doručenia: 03.01.2007)
Úplné znenie stanov z 31.8.2006
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Mravec
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Švaňa
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Josef Droščin
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006, NCR1s 34220/2006 z 5.9.2006
  (Dátum doručenia: 20.09.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.08.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.07.2006)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho VZ z 9.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Listina prítomných akcionárov zo zasadnutia mimoriad. VZ z 9.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 26.10.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Notárska zápisnica N 84/2005, NZ 21825/2005, NCRIs 21567/2005 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo 17.5.2005
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Stanovy k 6.5.2005 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Živnostenský list zo dňa 11.4.2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Notárska zápisnica N 51/05, Nz 12366/05, NCRls 12211/05 zo dňa 22.3.2005
  (Dátum doručenia: 12.04.2005)
Notárska zápisnica N 248/04, Nz 83103/04 zo dňa 19.11.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Stanovy zo dňa 19.11.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Živnostenský list zo dňa 15.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 26.11.2004)
Zmluva o prevode cenných papierov zo dňa 12.5.2004
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Znalecký posudok č. 207/2004.
  (Dátum doručenia: 16.06.2004)
Odstúpenie z funkcie - Ing. Edmund Kozel
  (Dátum doručenia: 06.02.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2004
  (Dátum doručenia: 06.02.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.8.2003
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
výpis z obchodného registra vedeného Krajským soudem v Brně
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
splnomocnenie Mgr. Martina Lacu zo dňa 8.8.2003
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
správa audítora o účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
správa audítora o konsolidovanej účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 11.09.2003)
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Cash Flow Statements
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia a.s. za rok 2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Správa audítora o overení konsolidovanje účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 05.12.2002)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 14.07.2002)
Notárska zápisnica N 266/2002, NZ 258/2002
  (Dátum doručenia: 14.07.2002)
Podpisové vzory - Ing. František Palič, Ing. Edmund Kozel, Ing. Rudolf Autner, JUDr. Anton Blaha, JUDr. Eva Komrsková, JUDr. Pavol Ovšonka, Mgr. Martin Laca,
  (Dátum doručenia: 14.07.2002)
Záznam č. 5/2000 zo zasadania predstavenstva dňa 28.3.2002
  (Dátum doručenia: 14.07.2002)
Odstúpenie z funkcie - Ing. Jana Babálová
  (Dátum doručenia: 14.07.2002)
Výpis zo záznamu č. 4/2002 zo zasadania predstavenstva dňa 4.3.2002
  (Dátum doručenia: 14.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR