Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  89/B-Zbl

Obchodné meno: 
NESS Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Galvaniho 15/C
Bratislava 821 04
 
IČO: 
00 603 783
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.01.1991
 
Uložené listiny: 
Správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.12.2003)
Účtovná závierka za rok 2006, Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Informácia o audite výročnej správy zo dňa 11.3.2009
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
Správa audítora za rok 2003.
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
účtovná závierka, výročná správa 2008, správa nezávislého audítora 11.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
účtovná závierka a správa audítora za rok 2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.12.2012)
výročná správa za rok 2012, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 07.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.02.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Podpisový vzor - Ing. Elena Viszuzová zo dňa 13.06.2011
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2011
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
Zmluva o zlúčení - návrh
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Notárska zápisnica N 2312/2015, Nz 58317/2015, NCRls 59334/2015 z 18.12.2015, rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení.
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Notárska zápisnica N 2313/2015, Nz 58318/2015, NCRls 59338/2015 z 18.12.2015, zmluva o zlúčení, plnomocenstvo.
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
správa audítora a výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.12.2003)
Vyhlásenie zo dňa 19.10.2011
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Zápisnica zo dňa 27.09.2011
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, Správa audítora, Výročná správa, Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Notárska zápisnica N 206/2007, NZ 28881/2007, NCRls 28699/2007 z 23.07.2007 - zmluvy o zlúčení spoločností NESS Košice, s.r.o., so sídlom Srbská 6, Košece; aliatic, a.s., so sídlom Trenčianska 53, Bratislava; NESS Slovensko, a.s., so sídlom Trenčianska 53, Bratislava (ako nástupnícka spoločnosť
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 16059/2008, NCRls 15971/2008 z 17.04.2008 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - stanovy
  (Dátum doručenia: 22.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 07.10.2008
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 27.9.2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Zvolenie za člena dozornej rady - Vladimír Földeši, z 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Podpisové vzory predsedu a členov predstavenstva - Ing. Ľubomír Hraško, Ing. Milan Slanina, Ing. Elena Viszusová, Ing. Daniela Švábová, z 10.10.2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Notárska zápisnica N 154/2006, Nz 57821/2006, NCRls 57471/2006 z 19.12.2006 - stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
Notárska zápisnica N 108/2009, Nz 34155/2009, NCrls 34703/2009 z 07.10.2009 osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - stanovy
  (Dátum doručenia: 26.10.2009)
výročná správa 2009, správa o overení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora zo dňa 18.01.2006
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Výročná správa zo rok 2010, audítorská správa zo rok 2010 o overení účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 07.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2003.
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2005)
Výpis zo zápisnice z valného zhormaždenia zo dňa 31.3.2005
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Notárska zápisnica z dňa 10.10.2005, N 542/2005, Nz 47076/2005, NCRls 46456/2005
  (Dátum doručenia: 10.10.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Rozhodnutie predstavenstva z 23.07.2007
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 07.03.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Podpisové vzory - Ing. Martin Kohút, Ing. Andrej Petrovaj, Ing. Daniela Švábová
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 26.03.2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
notárska zápisnica N 1251/2016, Nz 59914/2016 zo dňa 22.12.2016
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
Vyhlásenie o splatení vkladov zo dňa 4.11.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2016/090047-3, zo dňa 4.10.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Úplné znenie stanov zo dňa 10.10.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 6.10.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Opravná doložka k notárskej zápisnici N 877/2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 877/2016 zo dňa 6.10.2016
  (Dátum doručenia: 09.11.2016)
Notárska zápisnica N 217/2017 zo dňa 28.2.2017
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
Stanovy - úplné znenie zo dňa 28.2.2017
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
Osvedcenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 14.2.2017
  (Dátum doručenia: 03.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2017
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Rozhodnutie jedineho spolocnika vo forme Notárskej zápisnice N 214/2019 zo dňa 19.2.2019
  (Dátum doručenia: 27.02.2019)
Stanovy zo dňa 19.2.2019
  (Dátum doručenia: 27.02.2019)
Osvedcenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2019/027560-6 zo dňa 7.2.2019
  (Dátum doručenia: 27.02.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.2.2020
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Zuzana Želinská, zo dňa 2.3.2020
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.07.2007
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Úplné znenie Stanov a.s. ku dňu 10.10.2005
  (Dátum doručenia: 10.10.2005)
Úplné znenie stanov z 01.01.2007
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Podpisové vzory - Ing. Milan Slanina, Ing. Martin Kohút, Ing. Daniela Švábová
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 21.01.2003)
Prehlásenie o splatení celkového základného imania z dňa 10.10.2005
  (Dátum doručenia: 10.10.2005)
Podpisový vzor - Vlastimil Daníček
  (Dátum doručenia: 10.10.2005)
Osvedčenie o zvolení za člena dozornej rady - Ing. Katarina Podhorcová, Ing. Zuzana Jojićová, Ing. Slávka Turčanová
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)