Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3191/B-Zbl

Obchodné meno: 
ELESKO a. s.
 
Sídlo: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
 
IČO: 
31 365 370
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.01.1994
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Branislav Peško, Píla
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
výročná správa, správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
podpisový vzor Peter Valuš, Branislav Peško
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004, výročná správa
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
Podpisový vzor - Milan Lančarič
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
správa nezávislého audítora, výročná správa 2007, plnomocenstvo 13.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Podpisové vzory - Roman Milata, Ing. Radim Greguš
  (Dátum doručenia: 13.01.2011)
Plnomocenstvo pre advokátsku kanceláriu UHRINA & PARTNERS - legal advisors s.r.o., zo dňa 23.7.2009
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 06.11.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Filip Matovič, zo dňa 27.7.2011
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-BA-OZP1-2011/48676-2, zo dňa 6.10.2011
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Martin Maršálek, zo dňa 1.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.12.2011)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/29582-2, zo dňa 1.7.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2010/60240-2 - zo dňa 16.12.2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011 - vyhlásenie.
  (Dátum doručenia: 23.08.2012)
účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Podpisový vzor p. Lancarica.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Podpisový vzor p. Potomová.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.7.2011
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2011
  (Dátum doručenia: 14.12.2011)
rozhodnutie jediného akcionára 13.11.2011, plnomocenstvo 27.7.2011
  (Dátum doručenia: 22.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.02.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2017
  (Dátum doručenia: 08.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Ziadost o ulozenie listin do zbierky listin .asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Plnomocenstvo na zastupovanie akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Plnomocenstvo na zastupovanie.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Notárska zápisnica N27/2012, Nz 1587/2012, NCRls 1646/2012 z 17.1.2012
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Znalecký posudok číslo 185/2015
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Kúpna zmluva zo dňa 28.1.2016 medzi ELESKO TOKAY a.s., so sídlom Ventúrska 1, Bratislava a ELESKO a.s., so sídlom Ventúrska 1, Bratislava
  (Dátum doručenia: 29.01.2016)
Osvedčenie Okresného úradu Trebišov z 26.1.2016
  (Dátum doručenia: 29.01.2016)
Úplné znenie stanov a.s., Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.12.2006)
plnomocenstvo z 27.7.2011
  (Dátum doručenia: 12.03.2012)
plná moc zo dňa 27.07.2011
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
Výročná správa 2009, účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
rozhodnutie jediného akcionára 21.12.2010, plnomocenstvo 27.7.2011
  (Dátum doručenia: 22.08.2013)
Notárska zápisnica N 127/2010, Nz 43710/2010 zo dňa 15.11.2010
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
Plnomocenstvo zo dňa 23.07.2009
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
Plnomocenstvo zo dňa 27.07.2011
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 13.01.2011)
Výročná správa za rok 2008,plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.10.2010)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
plnomocenstvo zo dňa 27.07.2011
  (Dátum doručenia: 10.10.2013)
plná moc
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
Kúpna zmluva zo dňa 14.12.2015
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Notárska zápisnica N 234/2011, Nz 37072/2011
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Notárska zápisnica N 2361/05, Nz 67976/05, NCRls 67141/05
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Notárska zápisnica N 4462/2008, Nz 27269/2008 zo dňa 25.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
plnomocenstvo Mgr. Rolanda Uhrinu zo dňa 28.5.2004
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Notárska zápisnica N 53/2012, Nz 4032/2012 zo dňa 3.2.2012
  (Dátum doručenia: 07.02.2012)
Notárska zápisnica N 341/2010, Nz 9890/2010 zo dňa 23.3.2010
  (Dátum doručenia: 23.03.2010)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
notárska zápisnica N 2502/2003, Nz 93644/2003 zo dňa 17.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 163/02, N 172/02
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 13.01.2011)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Plnomocenstva zo dňa 13.12.2007;
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.12.2006)
Plnomocenstvo - Mgr. Roland Uhrina
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
notárska zápisnica N 442/2004, Nz 46208/2004 zo dňa 28.5.2004
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Notárska zápisnica N 155/2010, Nz 53731/2010 - zo dňa 13.12.2010
  (Dátum doručenia: 23.12.2010)
Úplné znenie stanov zo dňa 3.1.2006
  (Dátum doručenia: 18.01.2006)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 5.10.2011
  (Dátum doručenia: 17.10.2011)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.11.2012
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 25.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
podpisový vzor Roman Milata
  (Dátum doručenia: 12.03.2012)
Úplné znenie stanov z 13.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.01.2011)
úplné znenie stanov zo dňa 28.5.2004
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 14.4.2009
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 15.11.2010, plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 10.12.2010)
Stanovy z 17.1.2012
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
stanovy - úplné znenie z 3.2.2012
  (Dátum doručenia: 12.03.2012)
úplné znenie stanov zo dňa 17.10.2003
  (Dátum doručenia: 21.10.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Úplné znenie stanov z 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Rudolf Rezníček, Prievidza
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Ziadost o ulozenie do zbierky listin.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2021)
Kupna Zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2021)
Znalecky posudok.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2021)
Znalecky posudok.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.02.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)