Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  3191/B-Zbl

Business name: 
ELESKO a. s.
 
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
 
Identification number (IČO): 
31 365 370
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
01/17/1994
 
Collection of documents: 
Návrh na zmenu
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Branislav Peško, Píla
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2002)
výročná správa, správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/21/2003)
podpisový vzor Peter Valuš, Branislav Peško
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/21/2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004, výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/09/2006)
Podpisový vzor - Milan Lančarič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/18/2006)
správa nezávislého audítora, výročná správa 2007, plnomocenstvo 13.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2008)
Podpisové vzory - Roman Milata, Ing. Radim Greguš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/13/2011)
Plnomocenstvo pre advokátsku kanceláriu UHRINA & PARTNERS - legal advisors s.r.o., zo dňa 23.7.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/06/2009)
Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/06/2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Filip Matovič, zo dňa 27.7.2011
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/28/2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-BA-OZP1-2011/48676-2, zo dňa 6.10.2011
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/17/2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Martin Maršálek, zo dňa 1.12.2011
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/14/2011)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/29582-2, zo dňa 1.7.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/07/2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-A/2010/60240-2 - zo dňa 16.12.2010
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/23/2010)
Účtovná závierka 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/19/2011)
Výročná správa 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/19/2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011 - vyhlásenie.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/23/2012)
účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie predsedu predstavenstva
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2012)
účtovná závierka 2012, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/10/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2014)
Podpisový vzor p. Lancarica.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/02/2015)
Podpisový vzor p. Potomová.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/02/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/14/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/02/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.7.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/14/2011)
rozhodnutie jediného akcionára 13.11.2011, plnomocenstvo 27.7.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/22/2013)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/29/2014)
Podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/29/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/10/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/10/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/10/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/26/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2019)
Ziadost o ulozenie listin do zbierky listin .asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2020)
Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/27/2020)
Plnomocenstvo na zastupovanie akcionara.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2020)
Plnomocenstvo na zastupovanie.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/10/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/10/2020)
Notárska zápisnica N27/2012, Nz 1587/2012, NCRls 1646/2012 z 17.1.2012
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/19/2012)
Znalecký posudok číslo 185/2015
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/23/2015)
Kúpna zmluva zo dňa 28.1.2016 medzi ELESKO TOKAY a.s., so sídlom Ventúrska 1, Bratislava a ELESKO a.s., so sídlom Ventúrska 1, Bratislava
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 01/29/2016)
Osvedčenie Okresného úradu Trebišov z 26.1.2016
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 01/29/2016)
Úplné znenie stanov a.s., Plnomocenstvo
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/18/2006)
plnomocenstvo z 27.7.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2012)
plná moc zo dňa 27.07.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/11/2012)
Výročná správa 2009, účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, plnomocenstvo
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/22/2010)
rozhodnutie jediného akcionára 21.12.2010, plnomocenstvo 27.7.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/22/2013)
Notárska zápisnica N 127/2010, Nz 43710/2010 zo dňa 15.11.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/16/2010)
Plnomocenstvo zo dňa 23.07.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/22/2010)
Plnomocenstvo zo dňa 27.07.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/19/2011)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/13/2011)
Výročná správa za rok 2008,plnomocenstvo
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/22/2010)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2007)
plnomocenstvo zo dňa 27.07.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/10/2013)
plná moc
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/30/2012)
Kúpna zmluva zo dňa 14.12.2015
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 12/23/2015)
Notárska zápisnica N 234/2011, Nz 37072/2011
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/17/2011)
Notárska zápisnica N 2361/05, Nz 67976/05, NCRls 67141/05
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2006)
Notárska zápisnica N 4462/2008, Nz 27269/2008 zo dňa 25.6.2008
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/07/2008)
plnomocenstvo Mgr. Rolanda Uhrinu zo dňa 28.5.2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/17/2004)
Notárska zápisnica N 53/2012, Nz 4032/2012 zo dňa 3.2.2012
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/07/2012)
Notárska zápisnica N 341/2010, Nz 9890/2010 zo dňa 23.3.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/23/2010)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/09/2006)
notárska zápisnica N 2502/2003, Nz 93644/2003 zo dňa 17.10.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/21/2003)
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2002)
Notárska zápisnica Nz 163/02, N 172/02
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/06/2002)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/13/2011)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/12/2010)
Plnomocenstva zo dňa 13.12.2007;
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/16/2009)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/04/2006)
Plnomocenstvo - Mgr. Roland Uhrina
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/18/2006)
notárska zápisnica N 442/2004, Nz 46208/2004 zo dňa 28.5.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/15/2004)
Notárska zápisnica N 155/2010, Nz 53731/2010 - zo dňa 13.12.2010
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2010)
Úplné znenie stanov zo dňa 3.1.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/18/2006)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 5.10.2011
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/17/2011)
Úplné znenie stanov zo dňa 23.11.2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/11/2012)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 25.6.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/07/2008)
podpisový vzor Roman Milata
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/12/2012)
Úplné znenie stanov z 13.12.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/13/2011)
úplné znenie stanov zo dňa 28.5.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/17/2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 14.4.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/16/2009)
Úplné znenie stanov a.s. z 15.11.2010, plnomocenstvo
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/10/2010)
Stanovy z 17.1.2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/19/2012)
stanovy - úplné znenie z 3.2.2012
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/12/2012)
úplné znenie stanov zo dňa 17.10.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/21/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/06/2002)
Úplné znenie stanov z 31.03.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/12/2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Rudolf Rezníček, Prievidza
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2002)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2021)
Ziadost o ulozenie do zbierky listin.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/24/2021)
Kupna Zmluva.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/24/2021)
Znalecky posudok.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 09/24/2021)
Znalecky posudok.asice
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 09/24/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/04/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2022)
Date of updating data in databases:  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person