Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  41/L-Zbl

Obchodné meno: 
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
 
Sídlo: 
Palárikova 87
Čadca 022 01
 
IČO: 
00 168 947
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
20.09.1953
 
Uložené listiny: 
Stanovy z 2/5/03 , protokol 34 schôdze prezstavenstva z 25/6/04, podpisový vzor: T.Čičman,
  (Dátum doručenia: 18.08.2003)
Protokol z členskej schôdze, živnostenský list, stanovy,
  (Dátum doručenia: 16.09.2004)
stanovy zo dňa 26/4/2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Stanovy zo dňa 23/4/09
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
stanovy zo dňa 14/1/2011
  (Dátum doručenia: 19.08.2013)
stanovy zo dňa 14/1/2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
Úplné znenie Stanov z 5/5/05
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Účtovná závierka 2007 + výročná správa, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Výročná správa 2005+SNA
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + SNA
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
účtovná závierka 2009+ poznámky
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
účtovná závierka k 31.12.2000 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 27.06.2001)
Účtovná závierka 2010+výročná správa+SNA+poznámky
  (Dátum doručenia: 16.05.2011)
Výročná správa 2011 (Účtovná závierka 2011+Poznámky)
  (Dátum doručenia: 09.05.2012)
Účtovná závierka 2012+výročná správa za rok 2012+poznámky+návrh na rozdelenie zisku za rok 2012+pozvánka+správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
výr. správa
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Stanovy, 3x protokol, pod. vzory, výr. správa,
  (Dátum doručenia: 02.04.2003)
Výročná správa 2002, správa audítora + prílohy
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Výročná a audítorská správa 2003,
  (Dátum doručenia: 10.09.2004)
Účtovná závierka 2004 + Výročná správa
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, konaného dňa 20.10.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Zápisnica z 1. zasadnutia Predstavenstva COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, konaného dňa 20.10.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Zápisnica z 1. zasadnutia Kontrolnej komisie COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, konaného dňa 20.10.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Prezenčná listina delegátov a náhradníkov na zhromaždenie gelegátov COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo konaného dňa 20.10.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Prezenčná listina z 1. zasadnutia predstavenstva COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, konaného dňa 20.10.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Prezenčná listina z 1. zasadnutia kontrolnej komisie COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, konaného dňa 20.10.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 04.06.2019)
Protokol zo zhromaždenia delegátov 30.04.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26/4/2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
2x protokol z predstav., protokol delegátov, Správa o činnosti predstavenstva Jednoty
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Protokol z 28. riadnej schôdze predstavenstva zo dňa 26/3/09
  (Dátum doručenia: 16.04.2009)
Protokol z riadnej schôdze predstavenstva zo dňa 18.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
protokol z 23. riadnej schôdze 28.08.2008
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
zápisnica zo zhromaždenia delgátov zo dňa 12/1/2016
  (Dátum doručenia: 01.02.2016)
Výpis z 25. protokolu shôdze predstavenstva z 8/1/14
  (Dátum doručenia: 16.01.2014)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23/4/09
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
protokol z I. zasadnutia Predstavenstva zo dňa 14/1/2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
zápisnica z I. zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 14/1/2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo daň 14/1/2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
Protokol zo zhromaždenia delegátov z 29/4/05
  (Dátum doručenia: 31.05.2005)
Návrh uznesenia zo zhromaždenia delegátov z 19/1/06, návrh na zloženie členov predstavenstva, návrh volebného poriadku, protokol z zhr. delegátov, správa o činnosto KK, správa o činnosti predstavenstva, správa MK, návrh rok. poriadku, protokol z 1zasadnutia predst. a KK, pozvánka, návrh na prac. predsedníctvo, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 17.02.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)