Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  241/B-Zbl

Obchodné meno: 
AXASOFT, a. s.
 
Sídlo: 
Radničné nám. 4
Bratislava 821 05
 
IČO: 
17 328 225
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
19.12.1991
 
Deň výmazu: 
01.09.2014
 
Uložené listiny: 
Listina - skončenie funkcie - Ing. Dušan Kráľ z 14.8.03
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Notárska zápisnica N 508/04, Nz 50625/04 zo dňa 11.6.2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - skončeie funkcie - Ing. Miroslav Švec
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Výrčná správa za rok 2007, Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
výročná správa, účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 14.4.2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami AXASOFT, a.s. zo dňa 14.11.2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2011)
Rozhodnutie valného zhromaždenia - Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 19.09.2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor štatutárneho orgánu Mgr. Michala Hanzela
  (Dátum doručenia: 19.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 22.04.2014)
Notárska zápisnica N 1213/2014 zo dňa 12.8.2014
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Notárska zápisnica N 1251/2014 zo dňa 12.8.2014
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Notárska zápisnica N 1269/2014 zo dňa 12.8.2014
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
skončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslav Ševčík
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
ustanovenie do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor zo dňa 21.3.2002 Zita Hollo
  (Dátum doručenia: 22.02.2002)
Zmluva o zlúčení medzi COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ a AXASOFT, a.s., so sídlom Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava /zanikajúca spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 21.5.2014
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Listina ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie člena predstavenstva - Ing. Andrej Révay, Mgr. Branislav Molitoris, Mgr. Milan Valentovič, Ing. Dušan Kráľ, Ing. Miroslav Ševčík
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
Listina ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena predstavenstva - Ing. Jozef Gubka, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Dušan Kráľ, Ing. Milan Valentovič, Ing. Miroslav Sopkovčík
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.05
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.9.05
  (Dátum doručenia: 04.11.2005)
notárska zápisnica N 732/2002, Nz 721/2002 zo dňa 31.5.2002
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
stanovy zo dňa 31.5.2002
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
správa dozornej rady za rok 2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
prehľad peňažných tokov, príloha k účtovnej závierke a účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 01.07.2002)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2002
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
skončenie funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor zo dňa 28.11.2002 Zita Hollá
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
ustanovenie do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor zo dňa 27.2.2003 Tobiáš Orth
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
ustanovenie do funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor zo dňa 30.5.2003 Ing. Gabriela Klačanská
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
skončenie funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor zo dňa 30.5.2003 Ing. Július Kačmár
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 11.12.2002 Ing. Július Kačmár
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
výročná správa, správa audítora,účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Milan Valentovič z 14.8.03
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listina - skončenie funkcie - Mgr. Branislav Molitoris
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.7.2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Jozef Gubka
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listina ust. do funkcie - Ing. Miroslav Sopkovčík
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Tobiáš Orth
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listana - ust. do funkcie - Ing. Milan Valentovič
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Viera Zemanová
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Jozef Vaško
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - s končenie funkcie - Ing. František Krajčovič
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - skončenie funkcie - RNDr. Anton Kóša
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 24.6.2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Viera Zemanová
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Miroslav ŠVec
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - ust. do funkcie - RNDr. Anton Kóša
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Jozef Grom
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - ust. do funkcie - Marián Hollý
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Gabriela Klačanská
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Tobiáš Orth
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Dušan Kráľ
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Návrh Zmluvy o zlúčení uzatvorená medzi (A) zanikajúcou spoločnosťou: SW Solutions a.s. a (B) nástupníckou spoločnosťou: AXASOFT, a.s., zo dňa
  (Dátum doručenia: 16.09.2009)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Miroslav Sopkovčík
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Listina- skončenie funkcie - Ing. Toiáš Orth
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
výročná správa 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2012)
Živnostenský list z 13.3.2009 - 8x
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Stanovy a.s. z 9.3.2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Notárska zápisnica N 2/2009, NZ 991/2009, NCRls 975/2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Stanovy z 14.1.2009
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Podpisové vzory - Jana Chrenková, Ing. Radek Novák
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Zápisnica zo zasadania Predstavenstva z 14.1.2009
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Notárska zápisnica č. N8622/2008, Nz 53519/2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Zmluva o zlúčení medzi SW Solutions a.s., so sídlom Kupeckého 5, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/ a AXA, akciová spoločnosť, so sídlom Radničné nám. 4, Bratislava /nástupnícka spoločnosť/
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 11.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Audit výročnej správy individuálnej účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
účtovná závierka 2009, správa o verení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Notárska zápisnica N 9/2009, NZ 7207/2009, NCRls 7223/2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Plnomocenstvo pre JUDr. Martina Pavleho - advokáta, zo dňa 9.3.2009
  (Dátum doručenia: 16.09.2009)
Audit výročnej správy za rok 2003
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
zápisnica č. 32 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 11.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 01.10.2003)
Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 16.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 11.6.2004
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Informácia o audite výročnej správy za rok 2005 zo dňa 21.07.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Úplné znenie stanov, schválených na VZ 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
výročná správa zarok 2012
  (Dátum doručenia: 18.10.2013)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
plnomocenstvo 9.3.2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)