Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3282/B-Zbl

Listiny sa nachádzajú v spise novej právnej formy spoločnosti.

Obchodné meno: 
G4S Secure Solutions (SK), s.r.o.
 
Sídlo: 
Višňová 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
 
IČO: 
31 328 059
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
13.07.1992
 
Uložené listiny: 
Správa nezávislého audítora k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Lenoch
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Notárska zápisnica Nz 835/2002 zo dňa 13.11.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.2.2005
  (Dátum doručenia: 01.03.2005)
Podpisový vzor - Dušan Juračka
  (Dátum doručenia: 01.03.2005)
Notárska zápisnica N 27/2005, Nz 8557/2005, NCRls 8454/2005 zo dňa 25.2.2005, prehlásenie, vyhlásenie, plnomocenstvo, stanovy
  (Dátum doručenia: 01.03.2005)
Rozhodnutie prestavenstva zo dňa 29.4.2005
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Podpisový vzor - Ing. Adriana Svitačová
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Správa aidítora o overení účtovnej závierky za rok 2003
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie dňa 17.8.2005
  (Dátum doručenia: 14.09.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Notárska zápisnica N 3012/2006, Nz 25818/2006, NCR1s 25800/2006 z 28.6.2006
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Rozhodnutie predstavenstva z 30.6.2006
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Úplné znenie stanov z 30.6.2006
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2005, výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 25.01.2007)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 27.6.2007.
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Zápisnica zo stretnutia zamestnovcov spoločnosti zo dňa 18.2.2008
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie spoločnosti zo dňa 21.2.2008
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady - Ing. Petra Bročeková
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 25410/2008, NCRls 25138/2008 zo dňa 13.6.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Podpisový vzor - Ľuboš Kravárik
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2008
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
Stanovy a.s. z 10.12.2008
  (Dátum doručenia: 12.12.2008)
Zápisnica zo zasadnutia Volebenej komisie z 1.12.2008
  (Dátum doručenia: 12.12.2008)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Dalibor Remiš
  (Dátum doručenia: 12.12.2008)
výročná správa 2008, správa o súlade 27.5.2009
  (Dátum doručenia: 17.09.2009)
notárska zápisnica 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 17.09.2009)
Rozhodnutie zo dňa 06.10.2010
  (Dátum doručenia: 15.10.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 12.8.2010
  (Dátum doručenia: 18.08.2010)
Dodatok k stanovám z 12.8.2010
  (Dátum doručenia: 18.08.2010)
Notárska zápisnica N 108/2010, Nz 28623/2010, NCRls 29076/2010
  (Dátum doručenia: 18.08.2010)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby z 28.07.2011
  (Dátum doručenia: 02.08.2011)
Rozhodnutie akcionára a správa audítora za rok 2010
  (Dátum doručenia: 24.10.2011)
Znalecký posudok o ocenení časti podniku z 16.6.2013
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Zmluva o predaji časti podniku z 17.6.2013
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Notárska zápisnica N 421/2013, Nz 20130/2013, NCRls 20552/2013 z 15.6.2013
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Notárska zápisnica N 423/2013, Nz 20131/2013, NCRLs 20553/2013 z 15.6.2013
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí časti podniku I. z 17.6.2013
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí časti podniku I. z 17.6.2013
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí časti podniku I. z 29.7.2013
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Zmluva o predaji časti podniku z 29.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Znalecký posudok o ocenení časti podniku z 26.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Notárska zápisnica N 509/2013, Nz 25293/2013, NCRls 25804/2013 z 27.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Notárska zápisnica N 508/2013, Nz 25292/2013, NCRls 25803/2013 z 27.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Rozhodnutie NBS č. OPH-450/2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Notárska zápisnica N 421/2013, Nz 20130/2013, NCRls 20552/2013 z 15.6.2013
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
rozhodnutie o licencii zo dňa 26.09.2013
  (Dátum doručenia: 09.10.2013)
úplné znenie stanov z 13.3.2014
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Notárska zápisnica N 13/2014, Nz 9893/2004, NCRls 10076/2014 z 13.3.2014
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie jediného akcionára, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.09.2012)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 27.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.09.2009)
Notárska zápisnica N 536/2008, Nz 57475/2008, NCRls 56957/2008
  (Dátum doručenia: 12.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.08.2010)
Notárska zápisnica N 251/2015, Nz 22284/2015, NCRls 22927/2015 z 25.6.2015
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 1.7.2015
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.10.2007)
Účtovná závierka za rok 2007, Rozhodnutie jediného akcionára z 18.9.2008, Vyhlásenie predsedu predstavenstva z 24.10.2008
  (Dátum doručenia: 27.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)