Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10527/P-Zbl

Obchodné meno: 
BRAVO REAL Transportation, a.s.
 
Sídlo: 
Raymanova 9
Prešov 080 01
 
IČO: 
34 138 234
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.04.1996
 
Deň výmazu: 
02.08.2018
 
Uložené listiny: 
Audítorská správa 1999
  (Dátum doručenia: 25.04.2000)
Notárska zápisnica č. N 143/2006, Nz 26243/2006, NCRls 26224/2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Podpisový vzor – Ing. A. Beljajev, D. Minarovič
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Podpisový vzor – JUDr. M. Lazar
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Notárska zápisnica č. N 179/2006, Nz 45447/2006, NCRls 45201/2006
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Správa nezávislého audítora za rok 2006, rozhodnutie jediného audítora zo dňa 10.5.2007.
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
riadna individuálna účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2000
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
riadna individuálna účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
riadna individuálna účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
riadna individuálna účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2003
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
rozhodnutie jediého spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Výročná správa za rok 2007, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Výročná správa za rok 2008, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
výročná správa 2009, správa nezávislého audítora 2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.07.2011)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 30.07.2012)
Úplné znenie stanov a.s. z 20.5.2013
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 13.12.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Notárska zápisnica N 956/2013, Nz 49503/2013, NCRls 50262/2013 z 5.12.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
úplné znenie stanov z 2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Notárska zápisnica N 232/2014, Nz 5881/2014, NCRls 5958/2014 z 17.2.2014
  (Dátum doručenia: 05.03.2014)
úplné znenie stanov z 4.3.2014
  (Dátum doručenia: 05.03.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 18.2.2014
  (Dátum doručenia: 05.03.2014)
Potvrdenie o ukončení podnikania z 18.2.2014
  (Dátum doručenia: 05.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Podpisový vzor - Kamil Bernáth zo dňa 29.05.2014
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Splnomocnenie zo dňa 26.05.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 934/2014 Nz 23737/2014 NCRls 24612/2014 zo dňa 23.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 933/2014 Nz 23675/2014 NCRls 24140/2014 zo dňa 23.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 932/2014 Nz 23674/2014 NCRls 24130/2014 zo dňa 23.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 9310/2014 Nz 23673/2014 NCRls 24113/2014 zo dňa 23.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 1012/2014 Nz 24609/2014 NCRls 25063/2014 zo dňa 27.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 1013/2014 Nz 24612/2014 NCRls 25064/2012 zo dňa 27.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 1014/2014 Nz 24613/2014 NCRls 25070/2014 zo dňa 27.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Notárska zápisnica N 1015/2014 Nz 24616/2014 NCRls 25071/2014 zo dňa 27.06.2014
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Podpisový vzor - Ing. Jiří Vencl Ph.D zo dňa 29.05.2014
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Notárska zápisnica N 117/2014 Nz 25943/2014 NCRls 26416/2014 zo dňa 09.07.2014 , splnomocnenie, zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti zo dňa 09.07.2014
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Splnomocnenie zo dňa 26.05.2014
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára ocbhodnej spoločnosti zo dňa 30.06.2014
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Notárska zápisnica N 956/201 Nz 49502 NCRls 50262/2013 zo dňa 05.12.2013
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Uplné znenie akciovej spoločnosti zo dňa 10-12-2013
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Notárska zápisnica N 1177/2014 Nz 25943/2014 NCRls 26416/2014 zo dňa 09.07.2014, Splnomocnenie, Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Notárska zápisnica N 278/2013, Nz 16010/2013, NCRls 16326/2013 z 15.5.2013
  (Dátum doručenia: 21.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.1.2015
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
Plná moc pre JUDr. Janu Glosíkovú, zo dňa 28.7.2014
  (Dátum doručenia: 03.02.2015)
úplné znenie stanov zo dňa 11.02.2015
  (Dátum doručenia: 23.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Notárska zápisnica N 289/2015, Nz 3731/2015, NCRls 3842/2015 z 5.2.2015
  (Dátum doručenia: 12.02.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.2.2015
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Podpisový vzor - JUDr. Ľudovít Wittner
  (Dátum doručenia: 25.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2016
  (Dátum doručenia: 16.02.2016)
Podpisový vzor - Ing. Pavol Palša zo dňa 15.02.2016
  (Dátum doručenia: 16.02.2016)
Notárska zápisnica N 404/2016 Nz 5374/2016 NCRls 5536/2016 zo dňa 17.02.2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Podpisový vzor - Ing. Pavol Palša, z 15.2.2016
  (Dátum doručenia: 15.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 1.12.2016
  (Dátum doručenia: 06.12.2016)
Podpisové vzory - Ing. Miroslav Betík, Ing. Michal Škuta
  (Dátum doručenia: 06.12.2016)
Úplné znenie stanov spoločnosti z 17.2.2016
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Notárska zápisnica N 3267/2016, Nz 59979/2016, NCRls 61004/2016 z 22.12.2016
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2017)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 9.5.2012
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Notárska zápisnica N 1803/2017 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.7.2017
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Úplné znenie stanov zo dňa 18.7.2017
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Peter Kalman, zo dňa 18.7.2017
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Stanovy zo dňa 4.12.2009
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7.12.2009
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 04.12.2017)
notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 04.12.2017)
úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 04.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
uznesenie OS Prešov 4K/25/2017
  (Dátum doručenia: 25.07.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)