Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  31465/B-Zbl

Obchodné meno: 
Faurecia Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
 
IČO: 
35 883 294
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
22.04.2004
 
Deň výmazu: 
01.06.2016
 
Uložené listiny: 
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
plná moc - Jozef Palla, Martin Fritz
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
potvrdenie o otvorení účtu
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
Podpisový vzor - Laurent de Lustrac
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
Podpisový vzor - Roger Majerowicz
  (Dátum doručenia: 14.04.2004)
Spoločenská zmluva z 27.5.2005 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.5.2005 a Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Listina prítomných na valnom zhromaždení z 22.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Živnostenský list z 1.8.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Plná moc z 19.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Podpisový vzor - Patrick Millet, Laurent Guesdon, Axel Vornhagen, Olivier Le Floch
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Plná moc z 19.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Plná moc z 19.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Spoločenská zmluva z 22.7.2005 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmnluvy
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Podpisový vzor - Pierre Marien
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Zápisnica z VZ zo dňa 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Zápisnica z VZ zo dňa 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Správa nezávislého audítora s účtovnou závierkou za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Správa nezávislého audítora s účtovnou závierkou za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Účtovná závierka za rok 2007, Zápisnica z VZ z 24.7.2008
  (Dátum doručenia: 17.09.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 25.01.2010
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
Podpisové vzory - Gauthier Santrain, Mieczyslaw Izydor Król, Patrick Millet, Ľubomír Bezák
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2010
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia 3.7.2009
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 30.4.2009
  (Dátum doručenia: 29.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 30.01.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
úplné znenie spoločenskej zmluvy 23.10.2009
  (Dátum doručenia: 28.10.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.5.2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Podpisový vzor pán Santrain
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Podpisový vzor pani Baťová
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Podpisový vzor pán Bleicher
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.rtf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Úplne znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2016)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 05/2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka - zmeny v odštepných závodoch.zep
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka - rozšírenie predmetu podnikania.zep
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Podpisový vzor p. Iváncsai
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Podpisový vzor p. Kollárik
  (Dátum doručenia: 18.03.2014)
Výročná správa za obdobie 01/2016 - 05/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
  (Dátum doručenia: 29.10.2015)
stanovy .zep
  (Dátum doručenia: 29.10.2015)
Prokura uplne znenie zl.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Prokura rozhodnutie .zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Mazoir podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Erwein podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Podpisový vzor Dr. Wolfgang Jürgen Braun
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor David Constant Jeangeorges
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor Adam Kupiec
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor Ing. Stanislav Hudymáč
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor Abdelaziz Raissi
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor Ing. René Iváncsai
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor Juraj Kollárik
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2014
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Úplné znenie stanovy zo dňa 15.10.2014
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Úplné znenie zo dňa 15.10.2014
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)