Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10739/R-Zbl

Obchodné meno: 
Virte, a. s.
 
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
 
IČO: 
35 917 491
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.01.2005
 
Uložené listiny: 
Stanovy a.s. zo dňa 20.03.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Podpisový vzor - Mgr. Ján Cesnak zo dňa 20.03.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Podpisový vzor - Ing. Martin Mach zo dňa 19.03.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Podpisový vzor - Ing. Ľubor Gebura zo dňa 20.03.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Účtovná závierka 2008, Správa auditora 13.02.2009
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
čestné vyhlásenie predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2016)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Podpisový vzor Ing. Hojč.zep
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu.zep
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Baláž, PhD.
  (Dátum doručenia: 23.02.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.03.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jaroslav Bielený
  (Dátum doručenia: 12.03.2018)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Notárska zápisnica N 748/2018 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.10.2018)
Podpisový vzor - Ing. Pavol Čahoj
  (Dátum doručenia: 16.10.2018)
Úplné znenie stanov.
  (Dátum doručenia: 16.10.2018)
Prehlásenie správcu vkladu z 17.1.2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 08.03.2006)
Spoločenská zmluva z 28.12.2004
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/00620/2/Z25 zo dňa 4.1.2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ľubor Gebura
  (Dátum doručenia: 18.01.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.2.2006
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 24.2.2006
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2008
  (Dátum doručenia: 27.02.2008)
úrčtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 27.02.2008)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia 25.02.2009
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Rozhodnutie zo dňa 09.07.2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Notárska zápisnica N 727/2008 Nz 30198/2008 NCRls 29896/2008 zo dňa 15.07.2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Živnostenské listy zo dňa 18.11.2008
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
Notárska zápisnica N 1214/2008 Nz 48761/2008 NCRls 48309/2008 zo dňa 12.11.2008
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2012, listina prítomných, pozvánka
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora, zápisnica
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Notárska zápisnica N 1237/2015 Nz 17554/2015 NCRls 17953/2015 zo dňa 22.05.2015
  (Dátum doručenia: 25.05.2015)
Rozhodnutie zo dňa 03.10.2014
  (Dátum doručenia: 25.05.2015)
Úplné znenie stanov zo dňa 22.05.2015
  (Dátum doručenia: 25.05.2015)
Notárska zápisnica N 475/2015, Nz 6612/2015, NCRls 6803/2015 z 27.2.2015, stanovy
  (Dátum doručenia: 20.03.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.03.2008 + účt. závierka a výr. správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
výročná správa za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia + účt. závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 17.03.2011)
Výročná správa za rok 2011 + účt. závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Notárska zápisnica N 185/2019, Nz 15489/2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.10.2019)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.11.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Notárska zápisnica N 462/2019, Nz 41677/2019
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Rozhodnutie MH SR
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.08.2021)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.08.2021)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.11.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.10.2021)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 28.10.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.10.2021)
Znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 30.09.2021)
Zmluva o prevode časti podniku
  (Dátum doručenia: 30.09.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.03.2022)
Stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 15.03.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Podpisový vzor Koreň
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Podpisový vzor Mahut
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Podpisový vzor Pariš
  (Dátum doručenia: 01.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)