Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  33786/S-Zbl

Business name: 
Štandart BPPO s. r. o.
 
Registered seat: 
Jelšavská Teplica 1
Gemerské Teplice 049 16
 
Identification number (IČO): 
50 256 220
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/19/2016
 
Collection of documents: 
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/04/2024)
osvedcenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/04/2024)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/04/2024)
Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/22/2024)
Uplne posledne znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/22/2024)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/22/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/01/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2023)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2022)
rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/28/2021)
Zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/28/2021)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/28/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti 1.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/14/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti 2.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/14/2020)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/14/2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 1.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/14/2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/14/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/02/2019)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/02/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/02/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2018)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/12/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/06/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/06/2018)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/06/2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/06/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/09/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/28/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/28/2017)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/28/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2016)
Živnostenské osvedčenie zo dňa 7.6.2016
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/30/2016)
Podpisový vzor konateľa - António Pita , zo dňa 27.5.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2016)
Podpisový vzor konateľa - Pavol Konýček, zo dňa 27.5.2016
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2016)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/08/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/08/2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/08/2016)
Date of updating data in databases:  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person